Regeringen har bedömt att det här fordonet mer liknar en moped klass II än en "vanlig" elcykel och att den därför ska följa reglerna för moped klass II. Den nya mopedtypen kan exempelvis ha en starkare motor än en "vanlig" elcykel. Det ställs heller inte krav på att du måste trampa för att motorn ska ge kraft.