Frågor och svar om ursprungskontroll

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren inom området ursprungskontroll.

Vanliga frågor och svar

Ja, det har den. Ursprungskontrollen i form av dokument- och registerkontroll utförs av en speciell grupp hos Transportstyrelsen. Tidigare (före den 4 februari 2008) gjordes denna kontroll även av Bilprovningen, Svensk Maskinprovning AB och Tullverket. Tillvägagångssättet vid kontrollerna har förändrats och innefattar, till skillnad från tidigare, även äkthetsgranskning av dokument och kontroller mot flera utländska register. Det är bara en myndighet som har laglig rätt att gå in i andra register för att se om ett fordon är anmält stulet. Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet, kan vi använda oss av andra register som stöd för denna kontroll.

Vi genomför kontroller mot flera olika nationella och internationella efterlysningssystem som Transportstyrelsen har tillgång till. De register Transportstyrelsen använder sig av är den svenska polisens efterlysningssystem, Interpols efterlysningssystem, Schengens Informationssystem och EUCARIS (en sammankoppling av flera europeiska länders vägtrafikregister).

Vi kontaktar andra länders registreringsmyndigheter om det uppstår tveksamheter i våra kontroller. Som myndighet har vi bra samarbetsmöjligheter med utländska myndigheter, som i många fall bara svarar på frågor gällande tidigare registreringar från en annan myndighet.

Vi kontaktar vid behov svenska myndigheter, till exempel Skatteverket och Polisen.

Kontrollen innebär att det blir svårare att föra in stulna och förfalskade fordon till Sverige.

Fordon som är importerade till Sverige, med avsikt att registreras här, får användas i trafik i sju dagar från importdagen. Detta gäller under förutsättning att fordonet har en giltig utländsk registrering och trafikförsäkring.

Alla fordon som importeras från ett land utanför EU, och från ett EES-land, ska tullas när de förs in i EU. Tänk på att vissa självstyrande områden, till exempel Åland, som tillhör ett EU-land, står utanför EU:s skatteunion. Om du importerar ett fordon från ett sådant område behöver du alltså förtulla det. Du ska då bifoga ett intyg som visar att fordonet är förtullat och fritt för omsättning inom EU till din ansökan om ursprungskontroll. Du kan få mer information av Tullverket.

Du kan ansöka om ursprungskontroll på två sätt:  

  • Via vår e-tjänst Ansök om ursprungskontroll. Sista steget i vår e-tjänst skapar en bekräftelse som du måste skriva ut och bifoga dina övriga handlingar. På bekräftelsen framgår även betalningsinformation (plus- och bankgiro samt OCR-nummer), vilket betyder att du kan betala ansökningsavgiften direkt.

Ansök om ursprungskontroll 

Oavsett på vilket sätt du ansöker om ursprungskontroll måste du skicka in olika handlingar till Transportstyrelsen i samband med din ansökan.

Tänk på att handlingarna är värdefulla! Kontakta den som förmedlar din post (PostNord, Citymail med flera) för att få information om hur du ska skicka värdeförsändelser.

Via e-tjänsten anger du all information som du annars skulle ange på en blankett i pappersform. Det handlar i stort om personuppgifter, fordonsuppgifter och importorsak.

Sista steget i tjänsten skapar en bekräftelse/sammanställning av ditt ärende i form av ett PDF-dokument. Denna sammanställning ska du skriva ut och skicka in till Transportstyrelsen tillsammans med övriga handlingar.

På sammanställningen framgår även betalningsinformation (plus- och bankgiro samt OCR-nummer), vilket betyder att du kan betala ansökningsavgiften direkt. Observera att en faktura alltid kommer att skickas hem till dig oavsett när och hur du väljer att betala. Denna faktura kan du självklart bortse ifrån om du redan betalat ansökningsavgiften.

De dokument du behöver skicka in till oss på Transportstyrelsen beror på vilket ursprung fordonet har. På sidan ansöka om ursprungskontroll kan du se vilka dokument som ska skickas in genom att välja fordonets ursprung.

Nej, det måste vara ägaren till fordonet som ansöker om ursprungskontroll.

Tänk på att det alltid är samma person som ansöker om ursprungskontroll som sen ska göra registreringsbesiktningen och identitetskontrollen - och bli registrerad ägare i vägtrafikregistret.

Se aktuell avgift för ursprungskontroll.

Ansöker du via blanketten i pappersformat, registreras din ansökan och blir ett ärende först i samband med att blanketten kommer in till Transportstyrelsen med posten. Din ansökan får då ett ärendenummer och det är först då som en debitering skapas. I samband med denna debitering skickas det per automatik ut en faktura till dig där OCR-numret som är knutet till just ditt ärende står, liksom våra kontouppgifter.

Ansöker du via vår e-tjänst tilldelas du ett ärendenummer, tillsammans med tillhörande OCR-nummer, direkt. Du ser de uppgifterna i den bekräftelse/sammanställning i form av ett PDF-dokument som skapas efter sista steget i e-tjänsten. Där står även våra kontouppgifter, vilket betyder att du kan betala ansökningsavgiften på en gång. Observera att vi alltid skickar hem en faktura till dig ändå, men har du redan betalat kan du bortse från den.

Betala alltid till Transportstyrelsens konto för ursprungskontroll

Observera att du inte kan skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till oss. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll. Du ska även alltid uppge ett OCR-nummer vid betalningen, så att pengarna kan knytas direkt till ditt ärende.

Att försöka betala din ansökningsavgift utan att ange det OCR-nummer som tillhör ditt ärende, genom att exempelvis ange ditt personnummer istället, leder ofta till förlängd handläggningstid. Det beror på att din betalning inte kan knytas automatiskt till ditt ärende, utan måste hanteras manuellt. Observera att du inte heller kan bifoga kontanter, en check eller liknande i ditt ärende.

Din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning

Observera att din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning. Detta kan innebära att hela ansökningsavgiften inte blir betald. Kontakta din bank för att kontrollera eventuella avgifter i förväg, om du ska betala från utlandet.

Läs mer om utlandsbetalning.

Registreringsskyltarna beställs i samband med att registreringsbesiktningen godkänns, eftersom det är först då ditt fordon tilldelas ett registreringsnummer. Observera att det vanligtvis tar ett par vardagar för registreringsskyltarna att tillverkas och skickas hem till dig.

Om du även ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få röda, tillfälliga, registreringsskyltar. Skyltarna beställs när din ansökan om ursprungskontroll och tillfällig registrering godkänns (båda ansökningarna godkänns alltid samtidigt, eftersom tillfällig registrering i samband med import inte får ges utan en godkänd ursprungskontroll).

Vi skickar alltid hem alla former av registreringsskyltar till din svenska folkbokföringsadress.

Ursprungskontrollen gör vi bara med stöd av de handlingar som du bifogar till ansökan. Vid registreringsbesiktningen kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att en godkännande vid ursprungskontrollen inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller provning för enskilt godkännande.

Om besiktningsföretaget underkänner ditt fordon vid registreringsbesiktning ska du få ett beslut om underkännande. Ett sådant beslut kan du överklaga. Information om hur och till vem du skickar överklagandet finns på beslutet. Du ska alltså inte återkomma till oss på Transportstyrelsens ursprungskontroll om du har frågor om besiktningsföretagets beslut eller ett överklagande.

Reglerna började att gälla den 4 februari 2008.

Det är bara en myndighet som har laglig rätt att gå in i andra register för att se om ett fordon är anmält stulet. Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet, kan vi använda oss av andra register som stöd för denna kontroll. De register Transportstyrelsen använder sig av är den svenska polisens efterlysningssystem, Interpols efterlysningssystem, Schengens och EUCARIS (andra europeiska länders vägtrafikregister).

Som myndighet har vi även bättre samarbetsmöjligheter med utländska myndigheter, som i många fall bara svarar på frågor gällande tidigare registreringar från en annan myndighet.

Ja, det stämmer, men EU ställer också krav på att vi ska bekämpa brottsligheten inom EU. Ursprungskontrollen är ett sätt att undvika att stulna fordon registreras i Sverige. Det blir alltså tryggare för dig som konsument. Vi förhindrar brottslighet och skyddar konsumenterna. Vi försöker göra processen så enkel och snabb som möjligt utan att det påverkar säkerheten.

Det har hänt att personer köpt en bil i god tro av bilhandlare, vilken senare har visat sig vara stulen. Fordonsägaren kan då bli av med fordonet. Ursprungskontrollen minskar risken att stulna fordon registreras i Sverige.

Det har hänt att personer köpt en bil i god tro av bilhandlare, vilken senare har visat sig vara stulen. Du kan då bli av med bilen. De nya reglerna minskar risken för att stulna fordon registreras i Sverige.

Skillnaden är att du måste vända dig till oss på Transportstyrelsen och skicka in några fler handlingar. Det positiva, och själva anledningen till att förändringen genomfördes, är att det är tryggare att importera ett fordon nu. Vi förhindrar brottslighet och skyddar konsumenterna. Vi försöker göra processen så enkel och snabb som möjligt utan att tulla på säkerheten.

Den proposition om ursprungskontroll som riksdagen har tagit gäller för alla importerade fordon, exklusive nya fordon importerade av registrerade importörer. Vi kan inte bygga ett system som grundar sig på hur bra man påstår att man gör kontroller i ett exportland.

Vi har även varit med om flera fall där kontrollen vid exporten från ett land, även USA, inte varit så grundlig som den av många påstås vara.

Ja, reglerna gäller inte

Enskilt godkännande är inte samma sak som ursprungskontroll. Enskilt godkännande innebär att fordonet provas hos ett besiktningsföretag som rapporterar utfallet till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör därefter bedömningen om fordonet ska godkännas eller inte. Enskilt godkännande har ersatt registreringsbesiktning som krav för registrering i Sverige när det gäller nya fordon som inte omfattas av ett typgodkännande. Läs mer under enskilt godkännande