Om du ställer av ett fordon behöver du inte längre betala fordonsskatt och du behöver inte ha trafikförsäkring (vi meddelar försäkringsbolaget när fordonet är avställt). Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Vi betalar tillbaka till den person som är registrerad som ägare vid avställningstillfället. Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte (i samma anmälan) så betalar vi tillbaka skatten till den nya ägaren.

Anmälan via webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte göra en avställning i samband med ägarbytet. Om en avställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare göra det innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa av fordonet efter att ägarbytet registrerats.

Innan: Du som säljare ställer av fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Då återbetalas normalt eventuellt kvarvarande fordonsskatt till dig. Men om det kommer in en anmälan om ägarbyte, som gäller från samma dag (eller tidigare), så kan den nya ägaren vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av återbetalningen av fordonsskatt. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya ägaren som ska få tillbaka fordonsskatten.

Efter: Du som köpare och ny ägare kan ställa av fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset, del 1, som kommer med posten. Tänk på att du måste ha trafikförsäkring för de dagar fordonet är påställt.

Om ett ägarbyte sker efter klockan 19:30 så uppdateras det inte i vägtrafikregistret förrän nästa vardagskväll, det går då inte att ställa av fordonet förrän efter uppdateringen.

Anmälan via appen – Mina fordon

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla avställning samtidigt.

Anmälan via registreringsbevis

Avställningen räknas från den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Om ägarbyte och avställning anmäls på registreringsbeviset kan detta innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet som anmälan kom in). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.

Tänk på att fordonet ställs av direkt om du använder vår e-tjänst eller vår app Mina fordon.