Transportstyrelsen måste kunna bedöma hur traktorn eller terrängvagnen ska beskattas. Därför krävs det att anmälan innehåller en noggrann beskrivning av hur den ska användas.