Här kan du som privatperson anmäla ägarbyte i Mina sidor. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

Du kan inte anmäla en av- eller påställning i samband med att du anmäler ett ägarbyte. Läs mer under avsnittet "Ställ av ett fordon i samband med ägarbyte".

Anmäl ägarbyte  

För att kunna använda e-tjänsten behöver

  • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
  • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.
  • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du antingen göra anmälan via vår app Mina fordon eller skriftligen på registreringsbeviset.

Ägarbyte under kvällar och helger

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.