Om fordonet omfattas av ett leasingavtal på för en bestämd tid om minst ett år så ska uppgift om leasingförhållandet registreras i vägtrafikregistret. Det gäller dock inte leasingavtal mellan privatpersoner. Om leasing ska registreras i vägtrafikregistret anger du leasinggivarens organisationsnummer på registreringsbeviset under rubriken ”Övrig anmälan”.

Om du säljer ett leasingfordon så godkänner vi bara ägarbytet om leasinggivaren har godkänt överlåtelsen eller om anmälan görs direkt av leasinggivaren.