Du måste ha fordonets senast utfärdade del 2 av registreringsbeviset. Om du saknar registreringsbeviset, kan du beställa ett nytt via vår e-tjänst.

Du kan välja att skicka in registreringsbeviset till oss per post. Då ska både säljaren och köparen skriva under anmälan.

Du kan också använda registreringsbeviset för att  anmäla ägarbytet via vår app Mina fordon, som du hämtar kostnadsfritt på Appstore eller Google Play till din iPhone eller Androidtelefon. För att anmäla ägarbyte via appen måste både köpare och säljare ha ett giltigt körkort.

 Vid ett ägarbyte bör man tänka på följande:

  • Det är både säljarens och köparens ansvar att se till att anmälan kommer in till Transportstyrelsen.
  • Om du skickar in anmälan om ägarbyte, måste den komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar. Om anmälan kommer in senare, registreras ankomstdagen som ägarbytesdag i vägtrafikregistret. (När du gör anmälan via app registreras dagen för anmälan som datum för ägarbytet.)
  • Den nya ägaren ska teckna en trafikförsäkring från den dag han eller hon köper fordonet, om fordonet är påställt.
  • Den som står som ägare till fordonet i vägtrafikregistret den sista i månaden före betalningsmånaden är skyldig att betala fordonsskatten för kommande period. Det gäller även om det sker ett ägarbyte den första dagen i betalningsmånaden eller senare. 
  • Vi återbetalar eller omdebiterar inte någon fordonsskatt i samband med ett ägarbyte. Betald skatt följer fordonet och blir den nya ägaren tillgodo. Görs en av- eller påställning i samband med ägarbytet? Tänk då på att dessa inte kan bakåtdateras: datum för av- eller påställning blir ankomstdagen eller framåt i tiden om det är begärt. Om du gör en av- eller påställning via vår app, blir fordonet av- eller påställt samma dag som du gör anmälan, du kan inte välja dag.

Läs mer om ägarbyte.