Kunskapsprov taxi

Genom kunskapsprovet ska du visa att du uppfyller kunskapskraven för att få taxiförarlegitimation.

Du gör kunskapsprovet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av två delprov och du väljer själv i vilken ordning du gör delproven. Provtiden är 50 minuter för varje delprov.

För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste båda delproven vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Kunskapsprovet är datoriserat och består av följande delprov:

  • Delprov 1: Säkerhet och beteende (omfattar navigering, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, arbetsmiljö, omdömesförmåga och riskmedvetenhet samt fordonskännedom)
  • Delprov 2: Lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Ansök om taxiförarlegitimation

Det är först när du har fått godkänt på kunskapsprovets båda delprov och på körprovet som du ska ansöka om taxiförarlegitimation.

Läs mer om körprovet.

Du kan boka prov och ansöka om taxiförarlegitimation via länkarna längst
ned på denna sida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!