Kunskapsprov taxi

Genom kunskapsprovet ska du visa att du uppfyller kunskapskraven för att få taxiförarlegitimation.

Ändringar i kunskapsprovet

Från och med den 1 november 2022 förändras kunskapsprovet. Ändringarna innebär följande:

  • Vi ändrar antalet delprov från 3 till 2.
  • Provtiden för varje delprov kommer att vara högst 50 minuter.

Du kan redan nu boka sådana prov hos Trafikverket.

Vad gäller om du inte är klar med alla delprov före 1 november?

  • Om du klarat både delprov 1 och 2 (Kartläsning respektive Säkerhet och beteende) innan den 1 november, tillgodoräknas dessa efter 1 november. Det innebär att du är godkänd på det nya delprov 1 (Säkerhet och beteende) enligt de nya föreskrifterna.
  • Om du klarat delprov 3 (Lagstiftning) innan den 1 november, tillgodoräknas detta efter den 1 november. Det innebär att du är godkänd på det nya delprov 2 (Lagstiftning) enligt de nya föreskrifterna.

Ändringar i körprovet

Från den 1 november 2022 förändras körprovet för taxiförarlegitimation. Ändringarna innebär följande:

  • Det blir möjligt att avlägga körprov för taxiförarlegitimation med en bil som är utrustad med automatisk växellåda. Detta gäller även dig som inte har ett villkor om automatväxlat fordon på ditt körkort.
  • Vi inför ett nytt moment i körprovet som innebär att du ska kunna hitta till ett resmål med hjälp av en muntlig vägbeskrivning.

Observera att körprov med automatväxlat fordon, för dig som inte har villkor om sådant fordon på ditt körkort, kan bokas och genomföras hos Trafikverket tidigast den 1 november 2022.

Du kan läsa mer om de olika proven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2021:119 om taxiförarlegitimation.

Har du frågor om ändringarna av proven? Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-503 503 för mer information.

Du gör kunskapsprovet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av två delprov och du väljer själv i vilken ordning du gör delproven. Provtiden är 50 minuter för varje delprov.

För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste båda delproven vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Kunskapsprovet är datoriserat och består av följande delprov:

  • Delprov 1: Säkerhet och beteende (omfattar navigering, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, arbetsmiljö, omdömesförmåga och riskmedvetenhet samt fordonskännedom)
  • Delprov 2: Lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Ansök om taxiförarlegitimation

Det är först när du har fått godkänt på kunskapsprovets båda delprov och på körprovet som du ska ansöka om taxiförarlegitimation.

Läs mer om körprovet.

Du kan boka prov och ansöka om taxiförarlegitimation via länkarna längst
ned på denna sida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!