Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. Intyget ska visa om körkortet är gällande och om det har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren (oavsett anledning). Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna i din ansökan. 

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon i taxitrafik. Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.