Internationell godstrafik

Den som har ett svenskt trafiktillstånd får utföra transporter till, från och genom andra länder inom EU/EES.

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar transporttillstånd till svenska transportörer som bedriver internationell yrkesmässig trafik.

Notera att tillståndskraven är olika för olika länder. Vad som gäller för just det land du är intresserad framgår av dokumentet tillståndsförteckning per land, som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Vad som gäller för transporter mellan Storbritannien och EU framgår av artikel Road 4, på sidan 266 och framåt, i framförhandlat avtal mellan EU och Storbritannien som vi länkar till under relaterad information på den här sidan.

Olika typer av transporter

Bedömningen av vilken typ av transport som transportören genomför görs utifrån var godset lastas på och av samt vilket land som fordonet är registrerat i.

Bilateraltransport

Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena.

Ett exempel på en bilateraltransport kan vara när en svensk transportör lastar gods i Rumänien och lossar i Sverige.

Transittransport

Transport av gods genom ett land utan att gods lastas eller lossas. 

Ett exempel på en transittransport  kan vara när en rysk transportör lastar gods i Ryssland, passerar genom Sverige för att sedan lossa i Norge.

Tredjelandstransport

Transport av gods mellan två stater varav ingendera är den stat där fordonet är registrerat. 

Ett exempel på en tredjelandstransport kan vara när en ukrainsk åkare lastar gods i Norge och lossar i Sverige.

Cabotagetransport

Transport av gods inom ett EU/EES-land som fordonet inte är registrerat i.

Ett exempel på en cabotagetransport kan vara när en norsk åkare transporterar gods mellan Jönköping och Falun. 

Kombinerad transport

Transporten bryts vid omlastning från lastbil till järnväg, båt eller flyg eller vice versa. Då räknas omlastningslandet som det nya avsändningslandet. En transport bryts även då en obeledsagad trailer sätts på en färja mellan två länder eller om varorna ställs på tullager efter en delsträcka av transporten. Som avsändningsland räknas då det land från vilket vägtransporten återupptas.