Internationell godstrafik

Den som har ett svenskt trafiktillstånd får utföra transporter till, från och genom andra länder inom EU/EES.

Bestämmelserna för sådan trafik finns Europaparlamentets och rådets förordning nr 1072/2009 från den 21 oktober, 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg. För att  bedriva internationella godstransporter inom EU/EES krävs ett så kallat gemenskapstillstånd (blått tillstånd).

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som utfärdar transporttillstånd till svenska transportörer som bedriver internationell yrkesmässig trafik till länder utanför EU/EES.

Transportstyrelsen utväxlar tillstånd med de stater som Sverige har bilaterala avtal med. Dessutom ska vi kontrollera att de utländska transportörer som kommer till Sverige har transporttillstånd och att trafiken inte strider mot de villkor som ställs i de bilaterala avtalen.

Observera att tillståndskraven är olika för olika länder. Vad som gäller för just det land du är intresserad av hittar du under tillstånd per land till höger.

Denna information gäller både för svenska transportörer som kör till annat land och för utländska transportörer som kommer till Sverige.

Nytt system för att betala för vägslitage i Ryssland

Reglerna för betalning av vägslitage, orsakat av fordon över 12 ton, har ändrats i Ryssland. Det tidigare systemet med envägsbiljetter ersätts med en vägbiljett som gäller i sju dagar.

De nya reglerna infördes den 15 april 2016 och gäller alla tunga fordon över 12 ton, som färdas på federal allmän väg i Ryssland. De åkerier som avser att färdas på federal allmän väg i Ryssland ska registrera sig via Platon, ett elektroniskt system för att ta ut avgifter för vägslitage. Den som saknar en giltig sjudagarsbiljett kan bötfällas. Läs mer på www.platon.ru.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!