Vilka sökningar kan du göra?

Sök på registreringsnummer
I svaret visas fordonets grunddata: ägarförhållanden, chassinummer, skatteförhållanden, besiktningsförhållanden med mera. Du kan se om fordonet har notering om leasing, kreditköp eller om det är direktimporterat. Transportstyrelsen kan i vissa fall medge att personnummer utlämnas.      

Sök på identifieringsnummer (chassinummer)
(När uppgift om registreringsnummer saknas.)
Vid sökning på fullständigt identifieringsnummer får du fordonets grunddata: identifieringsnummer, fordonsslag, fabrikat med mera. Dessutom kan du söka på avkortade nummer (ned till de tre sista tecknen). Svaret kan då visa flera alternativa fordon.  

Sök körkortsuppgifter
I svaret utlämnas körkortets giltighetstid, behörighetsklass samt om körkortet är förlustanmält.

Sök fordonsinnehav på organisationsnummer eller personnummer
Alla fordon tillhörande ett visst organisationsnummer/personnummer visas. Uppgifter om fabrikat, leasing, avställning, påställning visas också.

Sök nuvarande, föregående ägare
I svaret visas nuvarande och föregående ägare.

Kontrollbesiktning
I svaret visas senast godkända besiktning, föreläggande, körförbud med mera.

Sök tekniska data
Fordonets fullständiga tekniska data visas. Ersätter sök tekniska data och dispenser.

Sök tekniska data tilläggsinfo
Här visas fordonets uppgifter om text- och dispenskoder. Ersätter sök tekniska data och dispenser.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!