Nytt körkort efter återkallelse

Det ska alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse. Vad som krävs för att få ett nytt körkort efter återkallelse, beror bland annat på hur lång återkallelsetiden (spärrtiden) har varit och orsaken till att körkortet har varit återkallat.

I de fall du måste ansöka om körkortstillstånd kan det ibland bli aktuellt att lämna in ett läkarintyg. Det kan till exempel vara ett intyg för att styrka nykterhet och drogfrihet eller gällande någon sjukdom. När du ansöker får du veta vad som gäller för just dig.

Läs mer om hur du ansöker om körkortstillstånd.

Fall 1 - Körkort med prövotid 

Om ditt körkort återkallas med anledning av brott eller nykterhetsanmärkningar under prövotiden måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas.

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut. 

Du måste även ha en giltig riskutbildning innan du får göra förarprovet.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige. 

Fall 2 - Körkort utan prövotid

Spärrtiden är ett år eller kortare

a) Om återkallelsen av ditt körkort beror på att du till exempel kört mot rött ljus eller fortkörning kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan någon speciell prövning. Du får i så fall automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) för nytt körkort cirka en månad innan spärrtiden går ut.

b) Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av

  • rattfylleri
  • grov vårdslöshet i trafik
  • opålitlig i nykterhetshänseende
  • annat allvarligt brott än trafikbrott.

Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut. Du får då en ansökningsblankett (grundhandling) för nytt körkort.

Spärrtiden är längre än ett år

Om spärrtiden är längre än ett år måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga både kunskapsprov och körprov, innan ett nytt körkort kan tillverkas. 

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår sex månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även ha en giltig riskutbildning innan förarprovet får genomföras.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd

Om ditt körkort återkallats och du får avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Det gäller oavsett varför du fått körkortet återkallat eller hur lång spärrtiden är.

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig riskutbildning innan provet får genomföras.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 3 - Nytt körkort efter sjukdom

Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av 

  • sjukdom eller skada
  • att du inte har lämnat in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

Körkortstillståndet måste beviljas av Transportstyrelsen. Du får då en ansökningsblankett (grundhandling) för nytt körkort.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!