Nytt körkort efter återkallelse

Det ska alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse. Vad som krävs för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse beror bland annat på varför ditt körkort har varit återkallat, om återkallelsetid (spärrtid) har bestämts och i så fall hur lång den har varit och om du har en prövotid på ditt körkort.

I vissa fall utfärdar vi ett nytt körkort utan någon speciell prövning.

I andra fall måste du först ansöka om körkortstillstånd för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas. Du kan då behöva lämna läkarintyg för att visa att du uppfyller de medicinska kraven när det gäller nykterhet, drogfrihet, sjukdom eller annat medicinskt förhållande. Du kan även behöva göra ett nytt körkortsprov. När du har ansökt får du information från oss vad som gäller för just dig. 

Du kan snabbt och enkelt ansöka om körkortstillstånd direkt via vår e-tjänst. Tjänsten kräver e-legitimation. Det går även att beställa blanketter via tjänsten Beställ blankett.

Ansök om körkortstillstånd (grupp 1)

Ansök om körkortstillstånd (grupp 2 och 3)

Beställ blankett

Nedan kan du läsa olika exempel på fall och vilken huvudregel som gäller.

Fall 1 - Körkort utan prövotid

Om spärrtiden är ett år eller kortare

a) Om återkallelsen av ditt körkort beror på att du till exempel har kört mot rött ljus eller gjort dig skyldig till fortkörning kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan någon speciell prövning.

Vi skickar automatiskt en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till dig. Du måste fylla i och skicka tillbaka grundhandlingen till oss, så tillverkas ditt körkort efter att återkallelsetiden är slut. På grundhandlingen ska du även fästa ett godkänt fotografi.

Du kan också välja att göra en elektronisk ansökan hos Trafikverket.

Du får köra igen när:

 • vi har fått in grundhandlingen,
 • vi har beslutat att tillverka ditt nya körkort och
 • din återkallelsetid är slut.

b) Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av

 • rattfylleri eller grovt rattfylleri
 • grov vårdslöshet i trafik
 • opålitlig i nykterhetshänseende
 • annat allvarligt brott än trafikbrott.

Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Om du blir beviljad körkortstillstånd skickar vi automatiskt en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till dig. Du måste fylla i och skicka tillbaka grundhandlingen till oss, så tillverkas ditt körkort efter att återkallelsetiden är slut. Glöm inte att fästa ett godkänt fotografi på handlingen.

Du kan också välja att göra en elektronisk ansökan hos Trafikverket.

Du får köra igen när:

 • vi har fått in grundhandlingen,
 • vi har beslutat att tillverka ditt nya körkort och
 • din återkallelsetid är slut.

Om spärrtiden är längre än ett år

Om spärrtiden är längre än ett år måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas. 

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även genomföra riskutbildningen på nytt innan du får göra körkortsprovet.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd

Om ditt körkort återkallats och du får avslag med spärrtid på din ansökan om körkortstillstånd, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Det gäller oavsett varför du fått körkortet återkallat eller hur lång spärrtiden är.

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Om du ska ansöka om körkortstillstånd kan du göra det tidigast sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

Du måste även genomföra riskutbildningen på nytt innan du får göra körkortsprovet.

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 2 - Körkort med prövotid

Nyblivna körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år. Undantaget är behörighet AM där det från 1 juni 2024 är en prövotid på ett år.

Prövotid innebär att om du under denna tvåårsperiod gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas.

För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Om du ska ansöka om körkortstillstånd kan du göra det tidigast sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut.

För behörigheterna A1, A2, A och B måste du även genomföra riskutbildning på nytt innan du får göra körkortsprovet. Även den som tar nytt körkort efter att ha fått sitt körkort återkallat får en prövotid. 

För att Transportstyrelsen ska få utfärda ett körkort krävs att du är permanent bosatt i Sverige.

Fall 3 - Nytt körkort efter sjukdom

Du måste ansöka om körkortstillstånd om ditt körkort har återkallats på grund av sjukdom eller annat medicinskt förhållande eller om det har återkallats på grund av att du inte lämnat in läkarintyg eller bevis om godkänt om körkortsprov.

Om du blir beviljad körkortstillstånd så skickar vi automatiskt en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till dig. Du måste fylla i och skicka tillbaka grundhandlingen till oss för att ditt körkort ska kunna tillverkas. På handlingen ska du även fästa ett godkänt fotografi

Du kan också välja att göra en elektronisk ansökan hos Trafikverket.

Du får köra igen när:

 • vi har fått in grundhandlingen och
 • vi har beslutat att tillverka ditt nya körkort.

Har du skickat in grundhandlingen och väntar på ditt nya körkort?

Om du behöver köra innan du har körkortet i handen kan du kontakta vår kundtjänst på 0771 - 81 81 81 för att kontrollera om vi har beslutat att tillverka ditt körkort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.