Ansökan om körkort med villkor om alkolås

Du ansöker om körkort med villkor om alkolås genom att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. En ansökan innefattar även ett läkarintyg och synintyg.

Så här ansöker du

  • Beställ hem blanketten "Ansökan om villkor om alkolås" via e-tjänsten "Beställ blankett". Underteckna viljeförklaringen där du intygar att du vill uppfylla de särskilda villkor som ställs.

    Beställ blankett  

  • Beställ tid hos läkare och gör ett läkarbesök. Läkarintyg med synintyg och provtagning ska vara skrivet av en läkare som är specialist i psykiatri eller annan specialistläkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Synintyget kan även skickas in separat och ska vara skrivet av en läkare, optiker eller behörig på trafikskola.
  • Skicka blanketterna till Transportstyrelsen. Drar läkarbesöket ut på tiden kan viljeförklaringen skickas in först och sen kan du komplettera med läkarintyget.
  • Avvakta besked från oss.

Vad händer sen?

Om din ansökan beviljas måste du installera alkolåset inom fyra veckor från villkorstidens början. Du bör också så snart som möjligt ta kontakt med din läkare för att starta din observationstid för läkarintyget som ska in i halvtid.

Alkolåset ska vara personligt och godkänt av oss. För montering av alkolåset ska du kontakta en leverantör vars alkolås godkänts av oss.

Godkända leverantörer av alkolås

Om vi beslutar att godkänna din ansökan om villkor om alkolås ersätter detta det tidigare beslutet om återkallelse. Du får då ett nytt körkort med villkoret om alkolås med villkorskod 69. Du får börja köra när det nya körkortet är utfärdat och alkolåset är monterat. Villkorstiden räknas från det datum du fått del av beslutet. Villkorstiden löper alltid ett eller två år från delgivningsdatumet.