Alkolås efter rattfylleri

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort.

För att få ett sådant körkort måste den som söker

  • ha ett körkort från ett land inom EES
  • vara permanent bosatt i Sverige 

Man kan inte få ett körkort med villkor om alkolås om rattfylleriet skett med narkotika i blodet eller om man använder narkotika. Behandling med narkotikaklassade läkemedel ska vara ordinerat och får inte innebära någon trafiksäkerhetsrisk.

Böter eller fängelsestraff får man även om man får villkor om alkolås, beslutet om alkolås påverkar alltså inte straffet.

Hur lång tid har man alkolås?

Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från när du blir delgiven ett beslut om alkolås. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit återkallat.

Villkorstiden är två år i följande fall:

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
  • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk.

I övriga fall är villkorstiden ett år.

Alkolåset är personligt

Under villkorstiden får du endast köra fordon utrustat med ett alkolås som

  • är personligt,
  • godkänt av Transportstyrelsen och
  • tillhandahålls av en av de leverantörer Transportstyrelsen har godkänt.

Godkända leverantörer av alkolås

Transportstyrelsen ställer även krav på skötsamhet under villkorstiden, service av alkolåset och läkarintyg efter halva tiden, annars kan beslutet om villkor om alkolås tas bort och körkortet återkallas.

I menyn till vänster hittar du information om vad som krävs för ansökan, vad som sker under villkorstiden och hur du får tillbaka ditt körkort efter villkor om alkolås. 

Vad är ett alkolås?

Alkolåset består av en liten låda med ett munstycke. Lådan monteras under instrumentpanelen, och spärrar bilen från vanlig start. För att kunna starta fordonet måste föraren ge ett godkänt utandningsprov i munstycket (som understiger 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften, motsvarar 0,2 promille alkohol i blodet). Dessutom måste föraren blåsa vid slumpmässiga tillfällen under färden. Varje blåsning registreras i alkolåsets minnesfunktion. Personer som har nedsatt lungkapacitet eller andra andningssvårigheter bör i förväg ta kontakt med en alkolåsleverantör för att pröva om de klarar den andningsteknik som krävs.