Rapportera utbildning och prov för förarbevis

Här hittar du tjänster för utbildare och anordnare av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling. Tjänsterna kan användas av de som ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att anordna kunskapsprov och bedriva utbildning för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Nya regler vid rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomförd utbildning eller avlagt kunskapsprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen genomförts av sökanden.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

 om lämnade uppgifter

Rapportera utbildning  

Sök rapporterade utbildningar

Tjänsten Sök rapporterade utbildningar visar de utbildningar för förarbevis som du har rapporterat till Transportstyrelsen.

Sök rapporterade utbildningar  

Sök elev

En person måste uppfylla vissa krav för att få göra kunskapsprovet för förarbevis. Under länken Sök elev kan du enkelt kontrollera om en person uppfyller kraven för att få göra kunskapsprov.

Sök elev  

Rapportering av genomförda kunskapsprov

Den som anordnar kunskapsprov ska rapportera till Transportstyrelsen när sökanden avlagt prov.

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Rapportering av genomförda kunskapsprov får göras endast om eleven avlagt föreskrivet kunskapsprov enligt Transportstyrelsens föreskrifter
 • Rapportering ska ske omgående efter kunskapsprovets genomförande
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • Anordnare av kunskapsprov ska omgående avanmäla rapportören om anställningen upphör eller förändras
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med genomförda kunskapsprov
 • Anordnare av kunskapsprov eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att anordnare av kunskapsprov eller uppgiftslämnare inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Efter att du har rapporterat ett prov visas en bekräftelse på att registreringen har gått igenom. Om provet är godkänt är detta även en bekräftelse på att ett förarbevis har utfärdats. Det innebär att eleven kan köra direkt efter att du fått denna bekräftelse, under förutsättning att eleven har en giltig ID-handling med sig när han eller hon kör. Den som kör ska senast 2 månader efter att förarbeviset utfärdats kunna visa upp ett förarbevis (behörighetshandling) vid kontroll.

Rapportera prov  

Sök rapporterade prov

Tjänsten Sök rapporterade prov visar de prov för förarbevis som du har rapporterat till oss via e-tjänsten.

Sök rapporterade prov  

Bekräftelse om förarbevis

Den 19 januari 2013 började nya regler för körkort och förarbevis att gälla. Det innebär till exempel att reglerna kring bevis om förarbevis inte gäller längre.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha rapporterat utbildning eller prov, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Författningar

Regler för rapportering av utbildning för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!