Rapportera utbildning och prov för förarbevis

Här hittar du tjänster för utbildare och anordnare av kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling. Tjänsterna kan användas av de som ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att anordna kunskapsprov och bedriva utbildning för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Rapportera utbildning

Den som anordnar utbildning för förarbevis ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen.

Rapportera utbildning  

Sök rapporterade utbildningar

Tjänsten Sök rapporterade utbildningar visar de utbildningar för förarbevis som du har rapporterat till Transportstyrelsen.

Sök rapporterade utbildningar  

Sök elev

En person måste uppfylla vissa krav för att få göra kunskapsprovet för förarbevis. Under länken Sök elev kan du enkelt kontrollera om en person uppfyller kraven för att få göra kunskapsprov.

Sök elev  

Rapportera prov

Den som anordnar prov för förarbevis ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått provet.

Efter att du har rapporterat ett prov visas en bekräftelse på att registreringen har gått igenom. Om provet är godkänt är detta även en bekräftelse på att ett förarbevis har utfärdats. Det innebär att eleven kan köra direkt efter att du fått denna bekräftelse, under förutsättning att eleven har en giltig ID-handling med sig när han eller hon kör. Den som kör ska senast 2 månader efter att förarbeviset utfärdats kunna visa upp ett förarbevis (behörighetshandling) vid kontroll.

Rapportera prov  

Sök rapporterade prov

Tjänsten Sök rapporterade prov visar de prov för förarbevis som du har rapporterat till oss via e-tjänsten.

Sök rapporterade prov  

Bekräftelse om förarbevis

Den 19 januari 2013 började nya regler för körkort och förarbevis att gälla. Det innebär till exempel att reglerna kring bevis om förarbevis inte gäller längre.

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha rapporterat utbildning eller prov, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!