Rapportera introduktionsutbildning

Den som anordnar introduktionsutbildning ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomfört utbildningen. Här kan du rapportera genomförd introduktionsutbildning om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva introduktionsutbildning.

Tänk på att den blivande handledaren efter utbildningen själv måste ansöka om att bli godkänd handledare. En ansökan om godkännande krävs även om introduktionsutbildning rapporteras via denna e-tjänst.

Så här rapporterar du i olika steg

Logga in med e-legitimation.

  1. Välj utbildningsanordnare och rapporteringstyp manuellt.
  2. Välj utbildningsdatum.
  3. Fyll i personnummer på deltagare och klicka lägg till, detta upprepas för alla deltagare som ska registreras. Klicka på rapportera.
  4. En sida med bekräftelse på rapporterade uppgifter presenteras.

Välj sedan att logga ut eller att rapportera fler.

Om du vill rapportera elever via fil

  1. Välj i steg 1 att rapportera uppgifterna via fil.
  2. Klicka på välj fil och hämta aktuell xml-fil på din enhet.
  3. Klicka nu på nästa.
  4. En lista med deltagare visas, stämmer listan, välj att klicka på rapportera, annars tar du bort felaktigt tillagda personer eller går till föregående och lägger upp en ny fil.
  5. En sida med bekräftelse på rapporterade uppgifter presenteras, välja att spara bekräftelsen (som PDF) eller skriv ut den.

Välj att logga ut eller att registrera fler.

Exempel på xml-fil 

Om något går fel vid registreringen

En förutsättning för att tjänsten ska fungera är att vi har uppgifter om den blivande handledaren och eleven i vägtrafikregistret.

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Rapportera introduktionsutbildning  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!