Anmäl uppgifter om verksamhet för gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar

Här anmäler ni förändringar i er skolverksamhet till Transportstyrelsen. Vid en anmälan ska samtliga uppgifter fyllas i för att Transportstyrelsen alltid ska ha korrekta uppgifter om er verksamhet.

MAXTEST

Uppgifter om huvudman för provanordnare eller utbildningsanordnare

Uppgifter om skola

Uppgifter om utförare eller entreprenör - om detta finns

Övriga uppgifter

Uppgifter om uppgiftslämnare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!