Borttagning av tillväxthindrande system

IMO har tagit fram en vägledning för borttagande av påväxthindrande system/antifoulingsystem.

International Maritime Organization (IMO) har godkänt en vägledning för borttagande av antifoulingsystem: "Guidance on best management practices for removal of anti-fouling coatings from ships, including TBT hull paints" Circular AFS.3/Circ.3 of 22 July 2009.

För mer information om vad som gäller för fritidsbåtar, se Ren båtbotten utan färg.  

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!