Östersjöavtalet

Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic) är ett multilateralt avtal för transport av förpackat farligt gods mellan Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige.

Syftet med avtalet är att underlätta multimodala (väg – sjö – väg) transporter av farligt gods som sker med ro-ro fartyg i Östersjön.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!