Avgifter

Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens tillsynsverksamhet ska finansieras med avgifter och att det är den som använder sig av transportsystemet på något sätt som också är med och betalar. Avgifterna som Transportstyrelsen tar ut ska på så sätt täcka alla kostnader för att kunna upprätthålla ett säkert, tillgängligt och miljövänligt transportsystem.

Förutom periodisk tillsyn av fartyg som är certifikatspliktiga utövar Transportstyrelsen i huvudsak tillsyn över fartygsägarnas system för egenkontroll. Tillsynen är främst riskbaserad, vilket innebär att större delen av resurserna läggs på verksamheter där de största riskerna finns.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart gäller inte för bland annat fartyg som omfattas av internationella säkerhetscertifikat eller EU-pass och EU-fiske direktiven samt fritidsfartyg under 24 meter, se avgifter och kostnader.

Finansieringen av Transportstyrelsens olika områden, exempelvis tillsyn och registerhållning sker på olika sätt, varför en avgift för varje del tas ut.

Ja, avgiften från fartygsregistret påverkas inte av att du har ställt av ditt fartyg - fartyget är fortfarande registrerat i fartygsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!