FAA-tillstånd (USA)

Här beskrivs steg för steg hur ni ansöker om tillstånd och förlängning eller ändring av befintliga tillstånd. En väl förberedd och komplett ansökan sparar tid och pengar, för er och oss.

Nytt tillstånd

 1. Bara verkstäder som har ett EASA del 145-tillstånd kan söka om FAA Repair Station i Sverige.
 2. Läs och lär dig avtalet mellan EU och USA. Finns i listan till höger.
 3. Skicka in pre-application, FAA Form 8400-6, och FAA SAS Vitals Information
 4. Vi kontaktar sedan FAA för att erhålla ert tillståndsnummer. När vi får information om tillståndsnumret så meddelas ni detta
 5. Ta fram ett supplement till er MOE. Mall för vad som ska ingå finns i gällande MAG.
 6. Skicka in ansökan, FAA Form 8310-3 med bilagor:
  MOE supplement
  - Statement/Document of Need (intyg från kund som kommer att behöva era tjänster - innehavare/brukare av N-registrerat luftfartyg eller verkstad som underhåller motorer/komponenter)
  - Hazardous material training program statement (om ni hanterar farligt gods)
  - Adresser till alla "additional fixed locations" inom EU
  - Adresser till alla linjestationer inom EU inklusive namn på de flygoperatörer ni kommer att ha som kunder.
  - EASA Form 3 (tillståndet)
 7. Transportstyrelsen granskar ansökan och MOE Supplementet. 
 8. Transportstyrelsen gör en kontroll på plats hos er.
 9. Rekommendation om nytt tillstånd skickas till FAA när alla eventuella anmärkningar från tillträdeskontrollen är åtgärdade.
 10. Slutfakturor på nedlagd arbetstid skickas till er, från Transportstyrelsen och FAA.

Förnyelse

60-90 dagar innan tillståndet går ut

 1. FAA Form 8310-3 Application, en för varje ”fixed location”
 2. Statement/Document of Continued Need
 3. Hazardous material training program statement (om inte innan)
 4. Bifoga eventuell ändrad FAA SAS Vitals Information
 5. Bifoga eventuella ändringar i MOE-supplement

Ändringar i tillståndet

Ansök om en ändring i FAA-tillståndet för

 • förändringar i utrymmen och lokaler som kan påverka tillståndet och/eller Operations Specifications, t.ex. ändrad adress.
 • att lägga till eller ändra kategorier/subkategorier i tillståndet.
 • ägarförändringar eller namnbyten. Om innehavaren av ett FAA-certifikatet säljer eller överlåter sina tillgångar, måste den nye ägaren ansöka om ett ändrat certifikat.

Ansökan ska innehålla

 1. FAA Form 8310-3 Application, som beskriver ändringen
 2. Eventuell ändrad FAA SAS Vitals Information
 3. Eventuellt ändrat MOE-supplement

Observera att en ansökan om ändring av Ratings och/eller Facilities innebär en kontroll på plats hos er.

Alla ansökningar skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!