Anmälan om One-Off i tillstånd enligt Del 145

Anmälan om One-Off i tillstånd enligt Del 145 och Del CAO görs via blankett. 

Blankett - One off

Skicka anmälan till:

Transportstyrelsen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till:
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!