Ansökan om utökning/minskning med ny kategori/subkategori i tillstånd enligt Del 145 och TSFS (AUB)

Ansökan ska innehålla

  1. Ansökan på blankett EASA Form 2 med uppgift om vad ändringen avser.
  2. Revisionsprotokoll från internrevision (auditrapport).
  3. Ansökan på blankett med uppgifter om revision av verksamhetsmanual samt de sidor som ska ändras. Vad som ska ingå i handboken finns i menyn till vänster under rubriken "Manualguider och mallar - underhåll".
  4. Om ni också innehar ett tillstånd från FAA, glöm inte att ändringen kan behöva kompletterande dokumentation för att rapporteras till FAA också! Se sidan FAA Repair Station för mer information.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!