Ansökan om ny befattningshavare i Del 145 och TSFS (AUB)

Befattningshavare prövas av Transportstyrelsen. Handläggaren kontaktar er om tid för prövning. 

Ansökan ska innehålla

  1. Blankett EASA Form 2 med uppgift om vad ändringen avser.
  2. Blankett EASA Form 4 med uppgifter om nominerade personer, till exempel verksamhetsansvarig, teknisk chef (eventuellt fördelat på maintenance mgr, line maintenance  mgr, base maintenance mgr, workshop mgr), kvalitetsansvarig (en Form 4 per person).
  3. Blankett med uppgifter om revision av verksamhetsmanual samt de sidor som ska ändras. Vad som ska ingå i handboken finns på sidan Manualguider och mallar - underhåll.
  4. Om ni också innehar ett tillstånd från FAA, glöm inte att ändringen kan behöva kompletterande dokumentation för att rapporteras till FAA också! Se sidan FAA Repair Station för mer information.

Skicka ansökan till

Transportstyrelsen
601 73  NORRKÖPING

eller via e-post till
luftfart@transportstyrelsen.se

Välj i menyn för att ta del av blanketterna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!