Luftfartygsregistret

Här finns fakta och instruktioner om interimistisk registrering och registrering av luftfartyg, äganderättsändring, avregistrering av luftfartyg. Du kan även söka information i luftfartygsregistret.

Registerhållningsavgift för luftfartyg

Varje år tar Transportstyrelsen ut registerhållningsavgift för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser. Avgiften tas ut oavsett om luftfartyget är luftvärdigt eller inte. Fakturan skickas ut i början på året till den som är registrerad som ägare eller innehavare den 1 januari det år som avgiften avser.

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. 

Handläggningstiden för ett komplett ärende är ca 2 veckor.

Kontaktpersoner på luftfartygsregistret

  • Magdalena Forssén
  • Christer Larsson 
  • Fredrik Wallin
  • Kevin Wedin

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
e-post: LFR@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!