En säkerhetsprövning ska enligt i 3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) innefatta en grundutredning samt registerkontroll.