Känd avsändare flygfrakt

Känd avsändarkonceptet bygger på att den kända avsändaren vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av frakt/post som ska transporteras med flyg, vilket gör att frakten sedan kan hanteras enligt ett förenklat förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

Det är ett helt frivilligt att bli känd avsändare. Frakt kan även hanteras från ett företag som inte är känd avsändare, men då måste den säkerhetskontrolleras innan den lastas ombord på ett luftfartyg.

Ett företag som vill ha status som känd avsändare måste ha ett godkännande som utfärdas av Transportstyrelsen.

Kraven för känd avsändare återfinns i förordning (EG) nr 300/2008 och tillhörande tillämpningsbestämmelser. Bland annat finns krav att kända avsändare ska ha ett säkerhetsprogram och en utsedd säkerhetsansvarig. Säkerhetsprogrammet ska beskriva hur kraven uppfylls i verksamheten gällande hanteringen av identifierbar flygfrakt och granskas i samband med processen för godkännande.

Transportstyrelsen har tagit fram ett modellprogram som kan användas som hjälp och stöd när säkerhetsprogrammet ska utformas. Modellprogrammet finns under relaterad information på den här sidan tillsammans med ansökningsblanketter och rådgivande material.

Har du frågor kontakta er speditör/fraktagent eller också är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!