Pre Load Advance Cargo Information (PLACI)

PLACI kontaktinformation under kontorstid/PLACI contact information during office hours

Sektionen för luftfartsskydd/Section for Aviation Security

E-post/E-mail: acc3@transportstyrelsen.se

Telefon/Phone: +46 771 503 503

PLACI kontaktinformation utanför kontorstid/PLACI contact information out of office hours

Kontaktinformation endast för brådskande ärenden när ett Do-Not-Load meddelande utfärdats av tullmyndigheten och flygplanet är i luften

Contact information only for urgent situations when a Do-Not-Load message has been issued by Customs Authorities and the aircraft is airborne

Telefon/Phone: contact information under review

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!