Security - Kontakt

Här finns information om telefonnummer, mejladresser etc. till oss som arbetar med Luftfartsskydd på Transportstyrelsen.

Chef sektionen för luftfartsskydd

Namn/E-post

Telefon

Lowisa Svedling

lowisa.svedling@transportstyrelsen.se

  010-495 47 03                                 

Vid allmänna frågor om tillståndshantering eller tillsynsverksamhet kontakta någon av nedanstående inspektörer.

Flygplatser, Säkerhetsgodkända leverantörer (catering), Svenska flygföretag, Svenska mindre flygföretag (<10 ton) och Validerare känd leverantör

Namn/E-post Telefon

Karin Melin
karin.melin@transportstyrelsen.se

010-495 37 23

Marie Sörstrand
marie.sorstrand@transportstyrelsen.se

 010-495 65 61

Johan Bång
johan.bang@transportstyrelsen.se

010-495 37 58

Sara Lindén
sara.linden@transportstyrelsen.se

010-495 50 56

Sara Kingfelt 
sara.kingfelt@transportstyrelsen.se 

010-495 67 08

Rickard Westling
rickard.westling@transportstyrelsen.se 

010-495 33 70

Frakt/Post, Validerare ACC3, Känd avsändare och Utländska flygföretag

Namn/E-post Telefon

Carola Sander
carola.sander@transportstyrelsen.se

010-495 40 52 

Henning Jönsson
henning.jonsson@transportstyrelsen.se 

010-495 37 33

Lena Enstedt
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

010-495 37 31

Monica Andersson
monica.andersson@transportstyrelsen.se

010-495 51 04

Niklas Athley
niklas.athley@transportstyrelsen.se 

010-495 33 08

Therése Lettborn
therese.lettborn@transportstyrelsen.se

010-495 36 92

Utbildning/Instruktörer

Namn/E-post Telefon

Marie Sörstrand
marie.sorstrand@transportstyrelsen.se 

010-495 65 61

Niklas Athley
niklas.athley@transportstyrelsen.se 

010-495 33 08

Sprängämneshundar för säkerhetskontroll (Explosive Detection Dogs, EDD)

Namn/E-post Telefon

Monika Andersson
monica.andersson@transportstyrelsen.se

010-495 51 04

Niklas Athley
niklas.athley@transportstyrelsen.se 

010-495 33 08

Frågor rörande en genomförd verksamhetskontroll se kontaktinformation till aktuell inspektör i rapporten från verksamhetskontrollen.

Registerkontroll

  • Registerkontroll mot polisens register

Frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta:

E-post Gruppnummer

registerkontroll@transportstyrelsen.se

010-495 37 65

Föreskriftsarbete Luftfartsskydd

  • Nationellt föreskriftsarbete
  • Internationellt föreskriftsarbete
  • Nationell myndighetssamverkan
  • Internationell myndighetssamverkan

Vid frågor rörande föreskriftsarbete och nationell/internationell samverkan kontakta: 

Namn/E-post Telefon

Jessica Henriksson
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se

010-495 37 28

 

Facilitation

  • Funktionshindrades möjligheter att resa med flyg enligt förordning (EG) nr 1107/2006.
  • Ärenden som rör ICAO Annex 9.
  • Nationell och internationell myndighetssamverkan.

Vid frågor angående facilitation kontakta:

Namn / E-post Telefon

Annelie Sjölund
annelie.sjolund@transportstyrelsen.se

010-495 37 19

Tillståndshandläggare

Namn / E-post Telefon
Kevin Hagberg
kevin.hagberg@transportstyrelsen.se 
010-495 56 74