×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Den utsedda säkerhetsansvariga personen ska säkerställa att kraven rörande luftfartsskydd omhändertas i företaget samt är den som är registrerad i den EU-gemensamma databasen (KSDA-databasen). Utöver det så är man också kontaktperson mot Transportstyrelsen.