Om inte personen är registerkontrollerad genom Transportstyrelsen måste en ansökan skickas in även om personen redan är kontrollerad.

Observera att registerkontroll gäller endast för utsedd säkerhetsansvarig person för övriga gäller pålitlighetskontroll.