Ja, om emballaget möjliggör att det går att upptäcka manipulation och att det finns en rutin att försändelsen kontrolleras innan den skickas vidare.