I detta fall är det att jämställa med att den kända avsändaren utför transporten i egen regi och det är då avsändaren som ansvarar för att frakten skyddas mot obehörig åtkomst eller manipulation under transporten.