Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar en åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven. Den som beställer transporten är också ansvarig för att ett säkerhetsaccepterat åkeri används. Om en känd avsändare överlåter transporten till en speditör som är godkänd av Transportstyrelsen är det speditörens ansvar att använda ett säkerhetsaccepterat åkeri.