Tidsåtgången är beroende på hur mycket som behöver åtgärdas på företaget för att kraven i föreskrifterna ska vara uppfyllda med godkänt resultat. Transportstyrelsens administrativa hantering av ett godkännande tar 1-2 veckor.