×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

När företaget blivit godkänt av Transportstyrelsen registreras företaget i en EU-gemensam databas (KSDA-databasen) och finns därmed tillgängliga för alla säkerhetsgodkända fraktagenter i EU.