Det finns inga sanktioner eller motsvarade i våra föreskrifter. Om en skada skulle uppstå kommer bedömningen och konsekvenserna att behandlas enligt vanliga civilrättsliga principer om skadeståndsskyldighet.