Nej. En åkeriförsäkran är inte generell utan måste tecknas mellan antingen den kända avsändaren eller den säkerhetsgodkända fraktagenten (speditören).

Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven.