Tillstånd för vissa litiumbatterier

Vissa litiumbatterier behöver ett godkännande från Transportstyrelsen för att få fraktas med flyg. Det kan handla om otestade batterier, tunga batterier och batterier i icke FN-godkända förpackningar med mera. 

Transport av farligt gods som ska fraktas med flyg, regleras av lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:30) om transport av farligt gods med luftfartyg.

Dessa införlivar det internationella regelverket Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) som innehåller detaljerade regler för lufttransport av farligt gods.

Genomföra en ansökan

  1. Fyll i ansökningsformuläret. Det ska skickas i elektroniskt pdf-format till dgrbyair@transportstyrelsen.se - se blankett under "relaterad information".

  2. Skicka även in de dokument som beskrivs i bilaga 2 (Appendix II) i ansökningsformuläret till dgrbyair@transportstyrelsen.se.

Notera

Transportstyrelsen tar betalt för nedlagd handläggningstid. 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!