Nya regler angående On The Job Training enligt Kommissioners genomförandeförordning (EU) 2023/989

I genomförandeförordning (EU) 2023/989 ställs det nya krav på mentor (som ersätter benämningen supervisor) och assessor som behåller sin tidigare benämning.

Mentor och assessor ska vara EASA Del-66 underhållspersonal med följande kvalifikationer:

Mentor:

  • Ska inneha ett giltigt EASA Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll som utfärdats av en EASA medlemsstat.
  • Ska i åtminstone ett år ha innehaft ett EASA Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll i samma kategori som den som mentorskapet som OJT utbildningen avser, och även inneha samma eller liknande lämplig typbehörighet för luftfartyget i fråga.
  • Ska vara auktoriserad att får utföra CRS (underhållsintyg) vid den underhållsorganisation som OJT utbildningen genomförs vid.
  • Ska ha erfarenhet av att utbilda andra människor, exempelvis i form av att vara instruktör eller lärare enligt Del-147, ha genomgått kurser för utbildning av instruktörer eller ha någon annan jämförbar nationell kvalifikation, eller ha genomgått en utbildning i detta som är godtagbar av Transportstyrelsen

Assessor:

  • Ska inneha ett giltigt EASA Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll som utfärdats av en EASA medlemsstat.
  • Ska i åtminstone tre år ha innehaft ett EASA Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll i samma kategori som den som bedömningen av OJT utbildningen avser, och även inneha samma eller liknande lämplig typbehörighet för luftfartyget i fråga.
  • Ska ha erfarenhet av och/eller ha genomgått utbildning i att bedöma andra. Exempelvis i form av att vara lärlingshandledare eller examinator i en Del-147 organisation eller ha genomgått kurser för utbildning av instruktörer eller ha någon annan jämförbar nationell kvalifikation. Alternativt ha genomgått en utbildning i detta som är godtagbar av Transportstyrelsen.
  • Ska inte ha varit inblandad som mentor för sökande som utför OJT. Om assessor under OJT deltar som mentor under utbildningen måste en oberoende observatör vara närvarande under OJT ”final assessment” av sökande.

Utsedd assessor som utför ”final assessment” på sökande, ska i god tid före OJT assessment meddela Transportstyrelsen datum för assessment, så att Transportstyrelsen ska ha möjlighet att delta under dagen för ”final assessment”.

 

När kan OJT påbörjas:

Sökande måste vara innehavare av ett Del-66 kategori A, B eller L5 certifikat innan OJT kan påbörjas, eller slutfört den teoretiska delen i en Del-147 typkurs och samtidigt utfört minst 50 % av sin grundläggande praktiska erfarenhet i den kategori som avses för utfärdande av ett Del-66 certifikat. 

 

OJT före och efter typkurs

Den sökande ska ha påbörjat och ha slutfört sin OJT inom 3 år före första ansökan om ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat. Minst 50 % av OJT praktikuppgifterna ska utföras efter den teoretiska delen av en EASA 147 typkurs.  

 

Final Assessment

Underhållsorganisationen meddelar Transportstyrelsen ca 1 månad i förväg vilken dag man önskar att utföra OJT Final Assessment till Del-66 funktionsbrevlåda. Efter överenskommet datum för Final Assessment aviseras OJT verksamhetskontroll via brev/e-post till organisationen.

 

När börjar de nya reglerna att gälla

De nya reglerna angående OJT enligt kommissioners genomförandeförordning (EU) 2023/989 ska tillämpas från och med den 12 juni 2024.

Påbörjad OJT före den 12 juni 2024 slutförs enligt OJT programmets revisions version eller enligt i överenskommelse med Transportstyrelsen.

 

Frågor

Frågor angående de nya reglerna besvaras med frågor till Del-66 funktionsbrevlåda:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Kontaktpersoner flygteknikercertifikat Del-66:

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!