Regler för polis, ambulans, räddningspersonal och utryckningar

Verksamheter som räddningstjänst och liknande, och som sker i statens intresse kan använda drönare. Här får du veta vilka regler som gäller.

EU:s grundförordning (2018/1139) omfattar inte räddningstjänsten, och det gör därför inte heller de europeiska bestämmelserna för drönare.

Det krävs tillstånd från Transportstyrelsen

En verksamhet som inte omfattas av EU:s operativa regler ska ha fått tillstånd av Transportstyrelsen innan den påbörjas.

Vid ansökan om tillstånd för verksamhet med drönare som inte omfattas av förordning (EU) 2018/1139 ska den sökande skicka in nedanstående information.

  1. Namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, full-ständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten.
  2. Pilotens namn och personnummer.
  3. En kopia på försäkringsbevis.
  4. Drönarens typ, fabrikat och modell, vikt, dimensioner, framdrivningssystem och antal motorer samt styrsystem.
  5. Ett foto eller en sprängskiss på det drönaren.
  6. En beskrivning av det drönarens felsäkerhetssystem.
  7. Det tillståndsnummer som drönaren ska vara märkt med lämnas i samband med utgivningen av tillståndet.

Alla som använder det europeiska luftrummet ska följa trafikreglerna, men regler för den praktiska (operativa) verksamheten föreskrivs i

Nationella regler kompletterar

EU:s medlemsstater ger ut nationella bestämmelser för sådan luftfart som inte är reglerad på EU-nivå och bland annat därför finns det en svensk nationell föreskrift för drönare. Den föreskriften kompletterar i första hand förordningarna för alla som använder drönare, exempelvis med beskrivning hur man flyger nära flygplatser. Föreskriften har också tre kapitel om verksamhet med drönare som inte är reglerad av EU. Kapitlen är så långt möjligt tagna från de europeiska reglerna.

Det har tagits hänsyn till de speciella förutsättningar som kan råda för verksamhet med drönare och därför finns det skillnader jämfört med förordningen i texterna. Föreskriftens paragrafer är därför inte exakta kopior av förordningens artiklar, även om de kan verka mycket lika vid första påseendet. Dessutom ska förstås alla som flyger med drönare följa kapitlet med gemensamma bestämmelser.

Ett exempel på skillnaden gentemot EU:s regler

Polisens verksamhet är inte förbjuden i närheten av en pågående räddningsinsats enligt de svenska reglerna. Polisen kan ju vara under utryckning och kan då inte invänta tillstånd från en räddningsledare innan man flyger drönare vid en räddningsplats.

Frågor och svar

Ja, efter tillstånd av räddningsledaren. Endast Polisen får flyga vid räddningsinsats utan att kontakta räddningsledaren (även om de förstås bör kontakta räddningsledaren om det är möjligt).

Det är svårt att ange precisa kriterier, men om det finns räddningsfordon på en plats där det exempelvis brinner, eller om det finns skadade fordon eller människor, är det inte tillåtet att flyga med en drönare utan att räddningsledarens tillstånd.

Nej. Verksamhet som inte är reglerad på EU-nivå är omöjlig att standardisera, eftersom den kan vara vad som helst. Därför räcker det inte med en deklaration, utan det krävs tillstånd innan verksamheten påbörjas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!