Ansökan om nytt verkstadstillstånd enligt Del 145 och TSFS (AUB)

Ansökan steg för steg

 1. Läs och lär dig regelverket för respektive tillstånd.
  EASA gällande regelverk
  Transportstyrelsens regler i menyn Relaterad information.
 2. Ta fram en handbok för underhållsorganisationen
  MOE (Del 145) eller VHB (AUB).
  Guide för hur en handbok kan se ut finns i menyn till vänster under rubriken "Manualguider och mallar- underhåll". 
 3. Skicka in ansökan via postadressen nedan.
 4. Betala förskottsfakturan som Transportstyrelsen skickar ut.
  Välj i menyn till höger för att läsa om direkta avgifter.
 5. Transportstyrelsen granskar ansökan så snart betalningen kommit in.
 6. Transportstyrelsen granskar manualen.
 7. Befattningshavare prövas av Transportstyrelsen.
  Handläggaren kontaktar er om tid för prövning.
  Välj i menyn till höger för att läsa om kraven i Riktlinjer för EU-OPS.
 8. Transportstyrelsen gör en tillträdeskontroll på plats hos er när granskning av handbok och befattningshavare är klar.
 9. Tillståndet ges när alla eventuella anmärkningar från tillträdeskontrollen är åtgärdade.
 10. Slutfaktura skickas till er. Transportstyrelsen fakturerar all nedlagd arbetstid. Ni kan påverka tiden genom att vara väl förberedda och förse oss med kompletta handlingar.

Ansökan ska innehålla

 1. Blankett EASA Form 2, välj i menyn Relaterad information
 2. Blankett EASA Form 4, välj i menyn Relaterad information
  med uppgifter om nominerade personer, till exempel verksamhetsansvarig, teknisk chef (eventuellt fördelat på maintenance mgr, line maintenance  mgr, base maintenance mgr, workshop mgr), kvalitetsansvarig (en Form 4 per person).
 3. Förslag till MOE eller VHB
 4. Registreringsuppgifter från Bolagsverket.

Ansökan skickas till

Transportstyrelsen
601 73 NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!