Luftfartygsregistret

Här finns fakta och instruktioner om interimistisk registrering och registrering av luftfartyg, äganderättsändring, avregistrering av luftfartyg. Du kan även söka information i luftfartygsregistret.

Höjda avgifter för registerhållning från den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 kommer avgifterna för luftfartygsregistret och inskrivningsregistret för luftfartyg att höjas.

Registerhållningsavgift för luftfartyg

Registerhållningsavgiften år 2020 kommer att vara 600 kronor för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret. Avgiften tas ut för samtliga svenskregistrerade luftfartyg oavsett om de är luftvärdiga eller inte. Den som är registrerad som ägare till eller innehavare av luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari är betalningsskyldig.

Registreringsåtgärder gällande luftfartygsregistret

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Slutlig registrering inklusive interimistisk registrering 8000
Slutlig registrering 7000
Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis 2000
Registrering av IDERA-fullmakt 2000
Övriga ärenden luftfartygsregistret:  
- Äganderättsändring 5000
- Innehavarändring 5000
- Avregistrering 5000


Registreringsåtgärder gällande inskrivningsregistret för luftfartyg

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Bevis i inskrivningsärende gällande:

Inskrivning av förvärv av luftfartyg eller andel i sådan egendom 10000
Inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg 10000
Inteckning i luftfartyg 10000
Särskilt bevis om reservdelar 10000
Beslut om avskrivning av inteckning 10000
Anteckning om innehav av inteckning, för varje inteckning 10000
Beslut i annat inskrivningsärende 10000

Övriga inskrivningsåtgärder:

Registerutdrag 1500
Intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i inskrivningsregistret 2000

Övriga avgifter

Dödande av förkommen handling, ansökningsavgift 6000

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. 

Handläggningstiden för ett komplett ärende är ca 2 veckor.

Kontaktpersoner på luftfartygsregistret

Christer Larsson,
Magdalena Forssén,
Fredrik Wallin

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
e-post: LFR@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!