Fraktagent

En fraktagent som vill kunna utföra säkerhetsåtgärder för flygfrakt/post måste ha ett säkerhetsgodkännande från Transportstyrelsen. Som säkerhetsåtgärder räknas bland annat att upprätta avtal med säkerhetsaccepterade åkerier, göra kontroller om frakt kommer från en känd avsändare, utfärda säkerhetsdeklarationer och / eller säkerhetskontrollera frakt med en godkänd metod.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och fraktagenter återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd.

Det bör framhållas att en förutsättning för att kunna ha ett godkännande är att det bedrivs verksamhet som omfattas av kraven (samtliga eller delar av) enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Läs mer information om hur processen för godkännande går till under relaterad information.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Carola Sander Stigell
Tfn: 010-495 40 52
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

Henning Jönsson
Tfn: 010-495 37 33
henning.jonsson@transportstyrelsen.se

Lena Enstedt
Tfn: 010-495 37 31
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

Niklas Athley
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

Sandra Jansson Palm
Tfn: 010-495 59 45
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!