On the Job Training

On the Job Training (OJT) är en del av en typutbildning och ska utföras för den första typen i varje kategori/ underkategori.

Nya regler angående On The Job Training enligt Kommissioners genomförandeförordning (EU) 2023/989 

I genomförandeförordning (EU) 2023/989 ställs det nya krav på mentor (som ersätter benämningen supervisor) och assessor som behåller sin tidigare benämning. 

Läs mer om de nya reglerna

En OJT kan enbart utföras i en underhållsorganisation godkänd enligt Del-145 eller Del-CAO. OJT proceduren ska vara beskriven i organisationens MOE och vara godkänd av Transportstyrelsen.

Certifikatsinnehavare som ska utföra en OJT

En OJT-procedur är godkänd av den nationella myndigheten, via underhållsorganisationens MOE. Det innebär att en OJT inte är erkänd i andra medlemsländer och att det måste vara samma myndighet som har godkänt organisationens MOE som har utfärdat och ansvarar för ditt Del-66 certifikat.

Har du ett svenskt Del-66 certifikat, så kan Transportstyrelsen acceptera en OJT godkänd i annat medlemsland. Då ska du ta kontakt med Transportstyrelsen innan OJT utbildningen genomförs.
Följande ska då kunna uppvisas:

 • OJT praktiklista
 • MOE procedur för OJT enligt kapitel 3.15
 • MOE procedur för godkännande av Mentor
 • MOE procedur för godkännande av assessor
 • MOE procedur för utförande av assessment
 • Lista över auktoriserade Supervisors och Assessors
 • List of Effective Pages (LEP) där det framgår att MOE inklusive OJT är godkänd av den berörda myndigheten
 • OJT revision som överensstämmer med MOE revision (kontrollerat dokumnet) 

I vissa fall bedömer Transportstyrelsen det lämpligt att utföra verksamhetskontroll på OJT utbildningar som utförs utanför Sverige. 

Så ansöker en underhållsorganisation om att få sin OJT-praktiklista godkänd

En OJT utbildning kan delas in i tre delar. En där underhållsorganisationen med procedur i MOE  beskriver hur OJT ska genomföras. Nästa del är en praktiklista över uppgifter som ska genomföras. Den sista delen ska beskriva hur den utförda utbildningen lever upp till de krav som ställs för OJT via en Compliance Report - Final Assessment .
Mer information om de tre delarna beskrivs nedan.

Procedur

En OJT-procedur ska beskrivas under kapitel 3.15 i organisationens MOE.
Proceduren ska beskriva hur OJT ska genomföras, assessment procedur och kriterier för att vara mentor och assessor.

Lista över OJT praktikuppgifter

En praktiklista över praktikuppgifter som ska genomföras vid utbildningen ska tas fram,baserat på appendix II till AMC till Del 66.

Följande gäller:

 • 50 % av praktikuppgifter som är relevanta för typen baserat på Appendix II till AMC.
 • 50 % av praktikuppgifterna i OJT programmet får vara utförd innan påbörjad Typkurs 
 • Uppgifterna ska vara utvalda representativt för typen och dess system både gällande komplexitet och tekniska aspekter.
 • Uppgifter ska tas fram från varje kapitel (ATA) som är aktuella för typen.
 • Varje uppgift ska vara signerad av eleven och supervisor.
 • Varje uppgift ska kunna referera till ett aktuellt utfört arbete eller arbetsorder.

Compliance Report - Final Assessment 

En Compliance Report ska upprättas av organisationen efter utförd utbildning. Den ska eleven ha med vid ansökan om certifikatsändring.
En Compliance Report är ett dokument som ska finnas för att organisationen ska visa (kvalitetskontroll) att eleven har fullföljt den godkända OJT utbildningen.

 

FAQ förfrågningar angående revision av verksamhetsmanualer, MOE, VHB, E-Post:

Revision verksamhetsmanual MOE, VHB - Transportstyrelsen

FAQ förfrågningar Del-66, E-post:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Besöksadress till :

Olai Kyrkogata 35, 601 73 Norrköping

Adress till :

Transportstyrelsen, Olai Kyrkogata 35, Luftfartsavdelningen, Del-66,

601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!