On the Job Training

On the Job Training (OJT) är en del av en typutbildning och ska utföras för den första typen i varje kategori/ underkategori.

En OJT kan enbart utföras i en underhållsorganisation godkänd enligt Del 145 eller Del MF. Den ska då vara beskriven i organisationens MOE och vara godkänd av Transportstyrelsen.

Certifikatsinnehavare som ska utföra en OJT

En OJT-procedur är godkänd av den nationella myndigheten, via underhållsorganisationens MOE. Det innebär att en OJT inte är erkänd i andra medlemsländer och att det måste vara samma myndighet som har godkänt organisationens MOE som har utfärdat och ansvarar för ditt Del-66 certifikat.

Har du ett svenskt Del-66 certifikat, så kan Transportstyrelsen acceptera en OJT godkänd i annat medlemsland. Då ska du ta kontakt med Transportstyrelsen innan utbildningen genomförs.
Följande ska då kunna uppvisas:

 • MOE procedur för OJT enligt kapitel 3.15
 • MOE procedur för godkännande av supervisor
 • MOE procedur för godkännande av assessor
 • MOE procedur för utförande av assessment
 • Lista över auktoriserade Supervisors och Assessors
 • List of Effective Pages (LEP) där det framgår att MOE inklusive OJT är godkänd av den berörda myndigheten

Så ansöker en underhållsorganisation om att få en OJT-procedur godkänd

En OJT utbildning kan delas in i tre delar. En där underhållsorganisationen med procedur i MOE  beskriver hur OJT ska genomföras. Nästa del är en lista över uppgifter som ska genomföras. Den sista delen ska beskriva hur den utförda utbildningen lever upp till de krav som ställs för OJT via en Compliance Report.
Mer information om de tre delarna beskrivs nedan.

Procedur

En OJT-procedur ska beskrivas under kapitel 3.15 i organisationens MOE.
Proceduren ska beskriva hur OJT ska genomföras, assessment procedur och kriterier för att vara supervisor och assessor.

Lista över uppgifter

En lista över uppgifter som ska genomföras vid utbildningen ska tas fram,baserat på appendix II till AMC till Del 66.

Följande gäller:

 • 50 % av uppgifter relevanta för typen baserat på Appendix II till AMC.
 • Uppgifterna ska vara utvalda representativt för typen och dess system både gällande komplexitet och tekniska aspekter.
 • Uppgifter ska tas fram från varje kapitel (ATA) som är aktuella för typen.
 • Varje uppgift ska vara signerad av eleven och supervisor.
 • Varje uppgift ska kunna referera till ett aktuellt utfört arbetskort.

Compliance Report

En Compliance Report ska upprättas av organisationen efter utförd utbildning. Den ska eleven ha med vid ansökan om certifikatsändring.
En Compliance Report är ett dokument som ska finnas för att organisationen ska visa (kvalitetskontroll) att eleven har fullföljt den godkända OJT utbildningen.

Kontakta oss

Har du frågor kring flygteknisk underhållspersonal?

Kontakta oss genom att skicka ett mejl till flygtekniker@transportstyrelsen.se 
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!