Fordon

Välj kategori

Ställ fråga om av- och påställning

Observera att du inte kan göra någon anmälan här. Via våra e-tjänster kan du direkt anmäla en av- eller påställning. Läs gärna våra sidor om av- och påställning innan du kontaktar oss.

Ställ fråga om avregistrering - export

Avregistrering innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret. Om du ska sälja ett fordon till en person bosatt i utlandet ska fordonet anmälas avregistrerat på grund av export. Här hittar du mer information om export.

Ställ fråga om avregistrering - skrotning

Avregistrering innebär att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret. Den vanligaste orsaken är att fordonet skrotas. Här hittar du mer information om avregistrering och skrotning.

Ställ fråga om besiktning

Tänk på att vi på Transportstyrelsen inte skickar ut någon kallelse för besiktning. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen. Här kan du läsa mer om fordonsbesiktning.

Ställ fråga om fordonsregler och tekniska frågor

Här kan du få hjälp med vilka lagar och regler som gäller för olika fordon.

Ställ fråga om import

Ska du importera ett fordon till Sverige? Vi har samlat all information under fordonsimport och ursprungskontroll. Läs gärna den informationen innan du kontaktar oss.

Ställ fråga om parkeringsanmärkningar

Har du frågor om hur man betalar en parkeringsanmärkning? Tycker du att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift? Du hittar svar direkt på vår sida om parkeringsanmärkningar.

Ställ fråga om registreringsskyltar

Vill du beställa nya skyltar? Gör din beställning direkt i vår e-tjänst. Är du intresserad av en personlig skylt? På vår sida om personlig skylt får du information och du kan även söka lediga namn samt beställa en ansökningsblankett.

Ställ fråga om skatt och avgifter

Våra vanligaste frågor handlar om vem som ska betala fordonsskatt, skattskyldighet i olika situationer, till exempel vid ett ägarbyte. När återbetalas fordonsskatt? Anser du att fordonsskatten eller dröjsmålsavgiften som du har fått är felaktig? Du hittar svar på dessa frågor på våra sidor om fordonsskatt.

Ställ fråga om pågående ursprungskontrollärenden

Om du redan har ansökt om ursprungskontroll men har ytterligare frågor kan du använda detta formulär. Ange ditt ärendenummer.

Ställ fråga om ägaruppgifter och ägarbyte

Har du läst vår informationssida om ägarbyte? Där hittar du svar på de flesta frågor om ägarbyte. Undrar du vem som äger ett fordon? Du får svar direkt via vår servicetelefon, vår sms-tjänst, eller vår e-tjänst fordonsuppgifter - sök med registreringsnummer.

Ställ fråga om övrigt

Gäller din fråga Infrastrukturavgift (broavgift) eller trängselskatt använd följande formulär: Infrastrukturavgift (broavgift) och trängselskatt.

Passar din fråga inte in på någon av de andra kategorierna skriver du den nedan.

Till exempel TSMS 2017/123
Till exempel Ä20220101-XXXXX

Kontaktuppgifter