Registreringsbevis

Här kan du läsa mer om ditt fordons registreringsbevis och vad du kan använda det till.

För varje registrerat fordon i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Registreringsbeviset består av två delar, del 1 och del 2.

Behöver du beställa nytt registreringsbevis?

Du kan beställa ett nytt registreringsbeviset i vår e-tjänst.

Beställ registreringsbevis  

Det är bara det senast utfärdade registreringsbeviset som är giltigt. Om du beställer en dubblett kommer tidigare utfärdat registreringsbevis att bli ogiltigt.

Du kan se utfärdandedatum för det senaste registreringsbeviset i vår e-tjänst som visar fordonsuppgifter eller i Mina sidor (under Fordonsidentitet) eller i vår app "Mina fordon".

Vi skickar ut ett registreringsbevis i samband med att en ny fordonsägare registreras eller om någon av fordonsuppgifterna som finns på registreringsbeviset ändras.

Om fordonet ägs av en underårig som saknar förarbehörighet för fordonet, skickas registreringsbeviset till den vårdnadshavare som är registrerad i vägtrafikregistret.

Del 1 av registreringsbeviset – tekniska uppgifter och annat

Del 1 skickas till den som äger eller brukar fordonet. Det är gratis och skickas direkt till den adress vi har i vägtrafikregistret. I de fall fordonet har en notering om leasing, skickas Del 1 av registreringsbeviset till brukaren av fordonet (det vill säga leasingtagaren).

Del 1 av registreringsbeviset innehåller följande:

 • en behörighetskod, som du kan använda för att logga in i vissa e-tjänster på vår webbplats
 • uppgift om vem som äger eller brukar fordonet
 • uppgift om leasing eller kreditköp
 • tekniska uppgifter om fordonet
 • allmänna uppgifter om fordonet
 • den del som ska användas vid skriftlig anmälan av - påställning - avställning - beställning av skyltar - beställning av Del 2 av registreringsbeviset.

Del 2 av registreringsbeviset – en värdehandling

Del 2 skickas till den som enligt vägtrafikregistret äger fordonet. Har fordonet leasingnotering skickas Del 2 till leasinggivaren. Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och måste alltid finnas med vid ett ägarbyte, även i de fall ett ägarbyte sker till en bilfirma. 

Eftersom registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som är registrerad ägare till ett fordon är det viktigt att du är rädd om det. Tänk på att förvara registreringsbeviset på ett säkert ställe så det inte kommer i orätta händer – aldrig i handskfacket exempelvis.

Del 2 av registreringsbeviset innehåller följande:

 • uppgift om nuvarande ägare till fordonet
 • uppgift om tidigare ägare/brukare till fordonet (max 3 stycken)
 • allmänna uppgifter om fordonet
 • den datamatrix som behövs för att anmäla ägarbyte via vår app Mina fordon
 • den del som ska användas vid skriftlig anmälan av - ägarbyte - avregistrering.

Behöver du en dubblett av Del 2 av registreringsbeviset?

För att säkerställa att det är fordonets registrerade ägare som beställer en dubblett av Del 2 av registreringsbeviset krävs en identitetskontroll. Det sker antingen vid beställningstillfället (med e-legitimation i vår e-tjänst) eller när du hämtar ut beviset vid något av postens utlämningsställen. Om du väljer det senare alternativet tillkommer en avgift.

Du har två möjligheter:

 1. Du kan göra din beställning direkt på vår webbplats och legitimera dig med e-legitimation. Vi skickar då dubbletten utan avgift direkt till den adress som vi har i vägtrafikregistret.
 2. Du kan göra din beställning här på vår webbplats och välja postförskott. Sedan får du lösa ut dubbletten på postens utlämningsställe. Se aktuell avgift för uthämtning. Vid utlämnandet sker en legitimationskontroll.

Ditt nya bevis kommer normalt inom en vecka. Kontakta oss om du inte fått beviset efter den tiden.

Vid resa utomlands

Ska du åka utomlands med ditt fordon? Tänk då på att du måste ha med ditt registreringsbevis. Har du ett EU-harmoniserat registreringsbevis räcker det att ha med sig Del 1.

EU-harmoniserade registreringsbevis sedan 2004

När du får ett nytt bevis ska det gamla förstöras. Om du inte har fått något EU-harmoniserat registreringsbevis gäller fortfarande ditt gamla. 

Registreringsbevis, del 1, foto

Registreringsbevis, del 1

 

Registreringsbevis, del 2, foto  Registreringsbevis, del 2 

Varför ett nytt registreringsbevis?

Bakgrunden till det EU-harmoniserade registreringsbeviset är ett beslut fattat på EU-nivå om att alla medlemsländer ska ha likartade registreringsbevis (EU-direktiv 1999/37/EG). Det blir då lättare att kontrollera de andra ländernas fordonsuppgifter.

Förhoppningen är att det EU-harmoniserade registreringsbeviset innebär ökad fri rörlighet i den internationella vägtrafiken, förbättrad trafiksäkerhet och att det försvårar den illegala handeln med fordon.

Vad skiljer det EU-harmoniserade registreringsbeviset från det gamla?

Det EU-harmoniserade registreringsbeviset har samma funktioner  och innehåller i stort sett samma information som det gamla. De viktigaste förändringarna är dessa:  

 • Det nya registreringsbeviset består av två dokument (Del 1 och Del 2) i stället för  tidigare ett.
 • Det nya registreringsbeviset har ett flertal olika säkerhetstryck för att försvåra  förfalskningar, exempelvis vattenstämpel.
 • Del 2 av registreringsbeviset ska behandlas som en värdehandling.
 • Skrotningsintyg kan inte längre utfärdas på registreringsbeviset utan ska lämnas på ett separat dokument.
 • Tidigare ägare till fordonet kommer att finnas utskrivna i Del 2 av registreringsbeviset.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!