Vägtrafikregisteravgift

Här får du veta vad vägtrafikregisteravgift är, vem som ska betala avgiften och vilka regler som finns för avställda, avregistrerade och skattebefriade fordon.

Vi skickar inbetalningskortet digitalt om du har en digital brevlåda dit du får din myndighetspost.

Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som avgör vilken månad du ska betala. Du får inbetalningskortet i början av samma månad.

Här kan du se vilken månad vägtrafikregisteravgiften ska betalas

Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda regelbundet så att du inte missar vägtrafikregisteravgiften eller annan viktig post.

Vägtrafikregisteravgiften ska täcka Transportstyrelsens kostnader för att driva och utveckla vägtrafikregistret. I detta ingår, förutom utveckling och anpassning, kostnader inom it-området samt kostnader för tjänster kopplade till vägtrafikregistret exempelvis ägarbyten samt av- och påställning av fordon. Avgiften finansierar också kundtjänstverksamheter som hanterar miljontals förfrågningar årligen.

Vägtrafikregisteravgift ska tas ut för ett fordon som registrerats i vägtrafikregistret. Se aktuella avgifter för registerhållning.

Avgiften tas ut för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn. För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen. Se aktuella avgifter för registerhållning.

Vägtrafikregisteravgiften tas i normalfallet ut i samband med att fordonet första gången ställs på, därefter tas avgiften ut årligen.

Frågor och svar om vägtrafikregisteravgiften

Vägtrafikregisteravgiften tas ut för de flesta registrerade fordon. Avgiften ska täcka delar av kostnaderna för att upprätthålla ett aktuellt register över fordon och fordonsägare. 

Engångsavgift för moped och olika typer av terrängfordon

En engångsavgift tas ut när följande fordon ställs på för första gången:

  • Terrängskotrar
  • Snöskotrar
  • Terränghjulingar
  • Lätta terrängvagnar
  • Registreringspliktiga mopeder

Se aktuell engångsavgift

Årsavgift för övriga fordon

För övriga fordon tas vägtrafikregisteravgiften ut varje år. Avgiften betalas i förskott för kommande 12 månader. Den tas ut när fordonet börjar användas första gången och därefter varje år en viss månad.  

Se aktuell årsavgift

För skattepliktiga fordon tas avgiften ut tillsammans med fordonsskatten.

Avgiftsfritt för traktorer

Traktorer är befriade från vägtrafikregisteravgift.

Vid den löpande årliga debiteringen ska den som är registrerad som fordonsägare vid ingången av betalningsmånaden betala för det kommande året. Det gäller även om fordonet därefter säljs.

Det är sista siffran i fordonets registreringsnummer som bestämmer ett fordons betalningsmånad. På sidan betalning av skatt ser du vilken betalningsmånad som gäller för respektive siffra.

Exempel
Vägtrafikregisteravgiften för ett fordon med sista siffra 0 ska betalas i mars (betalningsmånad). Den som är ägare till fordonet när mars månad infaller är skyldig att betala (för perioden 1 april till 31 mars). Det innebär att säljaren är betalningsskyldig även om fordonet får en ny ägare under den första dagen i betalningsmånaden. 

När ett fordon ställs på första gången

Den som är registrerad ägare för fordonet vid tidpunkten det ställs på ska betala vägtrafikregisteravgiften, om det är då avgiften debiteras. 

Årsavgiften ska betalas i förskott för kommande tolv månader. Fordonets registreringsnummer avgör vilken månad som avgiften ska betalas. Det är sista siffran i registreringsnumret som avgör.  

 
Sista siffra i registreringsnumret Betalningsmånad Den som är registrerad som  ägare detta datum är ansvarig för att betala avgiften Period som förskottsbetalning ska betalas för
0 mars sista februari 1 april–31 mars
1 april 31 mars 1 maj–30 april 
2 maj 30 april 1 juni–31 maj
3 juni 31 maj 1 juli–30 juni
4 augusti 31 juli 1 september–31 augusti
5 oktober 30 september 1 november–31oktober
6 november 31 oktober 1december–30 november
7 december 30 november 1 januari–31 december
8 januari  31 december 1 februari–31 januari
9 februari 31 januari 1 mars–sista februari

Om du inte betalar avgiften i tid kommer du få en påminnelseavgift på 50 kronor.

Obetalda vägtrafikregisteravgifter kommer från och med februari 2020 att överlämnas till Kronofogden för indrivning. Kronofogden lägger på ytterligare en avgift.

Vägtrafikregisteravgiften betalas i förskott även för avställda fordon.

Har du fått en avi ska du betala vägtrafikregisteravgiften. Det beror på att avregistreringen skett efter beslutet om avgiften. Om du inte betalar avgiften kommer en påminnelseavgift på 50 kronor.

Om du anser att avgiften är felaktig kan du begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Läs mer om det under "Anser du att du inte ska betala?"

Vägtrafikregisteravgiften ska betalas även för skattebefriade fordon.

För att undvika att ärendet lämnas till Kronofogden ska du betala avgiften även om fordonet inte finns kvar. Så länge fordonet finns registrerat i vägtrafikregistret kommer en årlig avgift tas ut. 

Om fordonet är med i vägtrafikregistret men inte finns kvar (det kanske skrotats eller av någon anledning försvunnit) kan du avregistrera fordonet för att undvika avgiften.  Läs mer om hur du avregistrerar fordonet.

Om du anser att avgiften är felaktig kan du som fordonsägare begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Begäran skickas in skriftligen och ska innehålla följande information:

  • fordonets registreringsnummer
  • skäl för att avgiften inte ska betalas in

Skicka begäran om omprövning till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

För att undvika ytterligare kostnader och/eller att ärendet överlämnas till Kronofogden behöver du betala avgiften även om du skickar in en begäran för omprövning. 

Inte riktigt alla. Om du har autogiro dras vägtrafikregisteravgiften automatiskt från ditt konto, precis som tidigare. Du kommer att få det makulerade inbetalningskortet digitalt om du har digital brevlåda.

Om du har e-avi för din vägtrafikregisteravgift, får du även i fortsättningen inbetalningskortet till din internetbank. Det gäller även om du har både e-avi och autogiro.

Du kan betala årlig vägtrafikregisteravgift på något av följande sätt:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!