Ägarbyte av fordon

Det finns olika saker att tänka på beroende på om du ska sälja eller köpa ett fordon, därför har vi tagit fram steg-för-steg anvisningar i två olika guider för anmälan om ägarbyte. Guiderna riktar sig främst till ägarbyte mellan privatpersoner.

Anmäl ditt ägarbyte mellan privatpersoner på webben

Anmälan av ägarbyte kan du göra i Mina sidor. Du loggar in med e-legitimation.

Anmäl ägarbyte  

Guider

Stegen i guiderna beskriver ett normalt förfarande, det finns undantag. Du hittar information om olika undantag längre ned på sidan.

Om du köper eller säljer ett fordon via en fordonshandlare kan de ofta anmäla ägarbytet åt dig.

Anmäl ägarbyte

Här kan du som privatperson anmäla ägarbyte i Mina sidor. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

Du kan inte anmäla en av- eller påställning i samband med att du anmäler ett ägarbyte. Läs mer under avsnittet "Ställ av ett fordon i samband med ägarbyte".

Anmäl ägarbyte  

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis bank ID eller mobilt bank ID).
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du antingen göra anmälan via vår app Mina fordon eller skriftligen på registreringsbeviset.

Ägarbyte under kvällar och helger

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Du som privatperson kan anmäla ägarbytet för ditt fordon via vår app Mina fordon, som du hämtar kostnadsfritt i Appstore eller Google Play till din iPhone eller Androidtelefon.

Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

För att anmäla ägarbyte via appen behöver

 • säljaren ha tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen.
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.

TÄNK PÅ ATT aldrig låta någon fotografera ditt körkort. Knappa själv in dina körkortsuppgifter när du gör ett ägarbyte i appen.

Läs mer frågor och svar om ägarbyte via vår app.

Om du av någon anledning inte kan använda appen kan du antingen göra anmälan via vår e-tjänst för ägarbyte eller skriftligen på registreringsbeviset.

Ägarbyte under kvällar och helger

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Väljer du att anmäla ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska du använda det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset. Om du har ett registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 så finns bara en del.

Anmälans innehåll

Anmälan om ägarbyte ska innehålla

 • köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
 • köparens namn
 • köparens adress i Sverige
 • datum för äganderättens övergång
 • underskrifter av både säljare och köpare.

Vid ägarbyte till en underårig ska anmälan även innehålla

 • vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifter
 • uppgift om vem av vårdnadshavarna som ska registreras.

Skicka anmälan

Anmälan om ägarbyte skickas till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen. Kontrollera också att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Vanliga frågor om ägarbyte av fordon

Om fordonet är påställt, eller ska ställas på i samband med ägarbytet, ska den nya ägaren teckna en trafikförsäkring. Försäkringen ska gälla från det ägarbytesdatum som anmäls. Säljarens försäkring avanmäls automatiskt när ägarbytet registrerats i vägtrafikregistret.

Släpfordon behöver inte ha trafikförsäkring.

Om ägarbytet sker i den månad som fordonsskatt ska betalas, övergår inte skyldigheten att betala till den nya ägaren. Det gäller även om ägarbytet sker innan skatten måste betalas. Den sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad som fordonsskatten ska betalas.

Tidigare inbetalad fordonsskatt återbetalas inte när vi registrerar ett ägarbyte för ett fordon som fortsätter att vara påställt (det vill säga att fordonet inte ställs av i samband med anmälan om ägarbytet). Fordonsskatten följer då med fordonet.

Om fordonet ställs av eller på i samband med ägarbytet så påverkas fordonsskatten. Läs mer om dessa situationer via länkarna:

Läs mer om att ställa av ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om att ställa på ett fordon i samband med ägarbyte.

Läs mer om fordonsskatt och skattskyldighet.

Om ett fordon ska ställas på i samband med ett ägarbyte, kommer antingen den nya eller den gamla ägaren att bli skattskyldig, beroende på hur och i vilken ordning respektive anmälan sker till oss.

Anmälan via webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte anmäla en påställning i samband med ägarbytet. Om en påställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare ställa på fordonet innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa på fordonet efter att ägarbytet registrerats.

Innan: Du som säljare ställer på fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Det blir då säljaren som blir skattskyldig för fordonsskatten.

Efter: Du som ny ägare kan ställa på fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset del 1, som kommer med posten.

Om ett ägarbyte sker efter klockan 19:30 så uppdateras det inte i vägtrafikregistret förrän nästa vardagskväll, det går då inte att ställa på fordonet förrän efter uppdateringen.

Anmälan via appen – Mina fordon

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla påställning samtidigt.

Anmälan via registreringsbeviset

Om du skickar in en anmälan om ägarbyte och påställning på registreringsbeviset så kommer fordonet att ställas på från och med den dag vi registrerar din anmälan. I normalfallet är det den dag som anmälan kommer in till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan. Vi ställer inte på ett fordon från ett datum bakåt i tiden.

Om du anmäler påställningen på registreringsbeviset i samband med ägarbytet blir den nya ägaren skattskyldig.

Om du ställer av ett fordon behöver du inte längre betala fordonsskatt och du behöver inte ha trafikförsäkring (vi meddelar försäkringsbolaget när fordonet är avställt). Om det finns överskjutande fordonsskatt, återbetalar vi den. Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Vi betalar tillbaka till den person som är registrerad som ägare vid avställningstillfället. Om fordonet ställs av i samband med ett ägarbyte (i samma anmälan) så betalar vi tillbaka skatten till den nya ägaren.

Anmälan via webben

I tjänsten Anmäl ägarbyte kan du inte göra en avställning i samband med ägarbytet. Om en avställning ska registreras måste antingen nuvarande ägare göra det innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa av fordonet efter att ägarbytet registrerats.

Innan: Du som säljare ställer av fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Då återbetalas normalt eventuellt kvarvarande fordonsskatt till dig. Men om det kommer in en anmälan om ägarbyte, som gäller från samma dag (eller tidigare), så kan den nya ägaren vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av återbetalningen av fordonsskatt. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya ägaren som ska få tillbaka fordonsskatten.

Efter: Du som köpare och ny ägare kan ställa av fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset, del 1, som kommer med posten. Tänk på att du måste ha trafikförsäkring för de dagar fordonet är påställt.

Om ett ägarbyte sker efter klockan 19:30 så uppdateras det inte i vägtrafikregistret förrän nästa vardagskväll, det går då inte att ställa av fordonet förrän efter uppdateringen.

Anmälan via appen – Mina fordon

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla avställning samtidigt.

Anmälan via registreringsbevis

Avställningen räknas från den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Om ägarbyte och avställning anmäls på registreringsbeviset kan detta innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet som anmälan kom in). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.

Tänk på att fordonet ställs av direkt om du använder vår e-tjänst eller vår app Mina fordon.

Undantag

Om fordonet omfattas av ett leasingavtal på för en bestämd tid om minst ett år så ska uppgift om leasingförhållandet registreras i vägtrafikregistret. Det gäller dock inte leasingavtal mellan privatpersoner. Om leasing ska registreras i vägtrafikregistret anger du leasinggivarens organisationsnummer på registreringsbeviset under rubriken ”Övrig anmälan”.

Om du säljer ett leasingfordon så godkänner vi bara ägarbytet om leasinggivaren har godkänt överlåtelsen eller om anmälan görs direkt av leasinggivaren.

När en företagare säljer ett fordon på avbetalning (det vill säga ett så kallat kreditköp med förbehåll om återtaganderätt) så ska det registreras i samband med ägarbytet.

Du som köper ett begagnat fordon har alltid ett ansvar att kontrollera fordonets bakgrund innan du genomför affären. Om den tidigare ägaren inte fullföljt sina kreditåtaganden så riskerar du att få betala fordonet två gånger.

I vår e-tjänst Söka fordonsuppgifter med registreringsnummer visas om ett fordon har sålts med kreditköp. Uppgiften visas under Sammanfattning där det i förekommande fall står Kreditköp i fältet Upplysningar. Vi upplyser också om kreditköp, om uppgiften finns, i vår automatiska tjänst för ägar- och fordonsuppgifter som du når via 0771-14 15 16.

Transportstyrelsen måste kunna bedöma hur traktorn eller terrängvagnen ska beskattas. Därför krävs det att anmälan innehåller en noggrann beskrivning av hur den ska användas.

När det görs en anmälan om ägarbyte av ett fordon som används som taxi och som ska fortsättas att användas som taxi så ska det skrivas in i anmälan. Om fordonet inte längre ska användas som taxi, måste taxiskyltarna lämnas in till Transportstyrelsen. Tänk på att ett fordon som slutar användas i taxitrafik måste registreringsbesiktas inom en månad från upphörandet.

Om fordonet ska användas i annan yrkesmässig trafik så ska det skrivas in i anmälan. Du kan anmäla ett ägarbyte för ett fordon som ska användas i annan yrkesmässig trafik, men en notering om yrkesmässig trafik kan inte anmälas utan måste i så fall kompletteras skriftligen efter ägarbytet.

När köparen är underårig

Barn kan inte ensamma stå som registrerade ägare till fordon som de inte har förarbevis eller körkort för. Det gäller inte släp som kan dras av fordon som den underårige har förarbevis eller körkort till.

Om den underårige har förarbevis eller körkort för fordonet behövs inget godkännande från vårdnadshavare utan då anmäls ett ägarbyte precis som vanligt.

I annat fall ska ägarbytet till den underårige godkännas av båda vårdnadshavarna. Det ska även framgå på anmälan vem av vårdnadshavarna som ska ansvara för trafikförsäkring, fordonsskattfordonsavgifter och parkeringsanmärkningar för fordonet. Dessa uppgifter ska anges i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset.

Om det saknas ett godkännande, kräver vi in det innan ägarbytet registreras. Vi genomför alltså inte ägarbytet utan godkännandet.

När den underårige och vårdnadshavaren har registrerats så är det vårdnadshavaren som ansvarar för och undertecknar anmälningar på registreringsbeviset. Byte av vårdnadshavare och datum för bytet ska anmälas i fältet Övrig anmälan på Del 2 av registreringsbeviset. Anmälan måste komma in till oss inom 10 dagar från den angivna dagen.
 
När barnet fyller 18 år eller skaffar förarbevis eller körkort till fordonet, tas vårdnadshavaren med automatik bort ur vägtrafikregistret. Från detta datum ansvarar barnet för trafikförsäkring, skatt och avgifter samt eventuella parkeringsanmärkningar.

När säljaren är underårig

Om en underårig säljare har förarbehörighet för det aktuella fordonet, så krävs inget godkännande från vårdnadshavarna.

I andra fall med en underårig säljare så finns det en vårdnadshavare som är registrerad som ansvarig. En anmälan om ägarbyte ska då anmälas på det registreringsbevis som den ansvariga vårdnadshavaren har och det är den personen som ska godkänna ägarbytet med sin underskrift. Något ytterligare godkännande krävs inte i det fallet.

För att ett ägarbyte ska kunna registreras måste den nya ägaren ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer som är aktivt med identitetsnivå styrkt eller sannolik. Om han eller hon saknar ett sådant, ansöker Transportstyrelsen om ett samordningsnummer från Skatteverket, alternativt ansöker om att samordningsnumret aktiveras. Vi gör en ansökan när anmälan om ägarbyte kommer in. Se också information på Skatteverkets webbplats om möjligheten att själv ansöka om samordningsnummer i vissa fall. 

Till anmälan om ägarbyte ska en tydlig kopia i färg av alla sidor i ett giltigt hemlandspass eller nationellt identitetskort bifogas. (Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz).

Transportstyrelsen ska bifoga kopian av en identitetshandling tillsammans med ansökan till Skatteverket. I ansökan ska vi lämna uppgift om namn, adress, medborgarskap, födelseland och födelseort på den person som behöver samordningsnumret. Saknas det en uppgift om födelseort i identitetshandlingen? Då vill vi att den nya ägaren skriver uppgiften om födelseort på ett separat papper tillsammans med sin underskrift och ett namnförtydligande. Papperet ska skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med färgkopian av identitetshandlingen.

När Skatteverket får Transportstyrelsens ansökan kommer de att skicka en kallelse till den nya ägaren att inställa sig personligen på något av Skatteverkets servicekontor för att visa sin identitetshandling i original. Se mer information på Skatteverkets webbplats.

Tänk på att den nya ägaren – om fordonet är påställt – måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. 

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats.

Om den nye ägaren har ett samordningsnummer som är registrerat som vilande hos Skatteverket, måste det förnyas för att ett ägarbyte ska kunna registreras. Den nya ägaren kan välja mellan två sätt:

 • Ansöka om att förnya samordningsnumret hos Skatteverkets servicekontor genom personligt besök, se mer information på Skatteverkets webbplats.

Eller

 • Bifoga en tydlig kopia i färg av alla sidor i ett giltigt hemlandspass eller nationellt identitetskort till anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Nationella identitetskort utfärdas endast av vissa länder inom EU/EES och av Schweiz.

  Transportstyrelsen ska bifoga kopian av en identitetshandling med ansökan till Skatteverket. I ansökan ska vi lämna uppgift om namn, adress, medborgarskap, födelseland och födelseort. Saknas det uppgift om födelseort i identitetshandlingen? Då vill vi att den nya ägaren skriver uppgiften om födelseort på ett separat papper med sin underskrift och ett namnförtydligande. Papperet ska skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med färgkopian av identitetshandlingen.

När Skatteverket får Transportstyrelsens ansökan kommer de att skicka en kallelse till den nya ägaren att inställa sig personligen på något av Skatteverkets servicekontor för att visa sin identitetshandling i original, se mer information på Skatteverkets webbplats.

Tänk på att den nya ägaren – om fordonet är påställt – måste teckna en trafikförsäkring som gäller från och med den dag som anmäls som datum för ägarbyte.

För mer information kontakta vår kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16.

Mer information om samordningsnummer kan du få på Skatteverkets webbplats. 

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan.

Dödsbo - när en fordonsägare avlider

En bil som varaktigt kommer att föras ut ur Sverige ska anmälas som avregistrerad på grund av export. Anmälan ska säljaren göra, även om det är köparen som kommer att ta bilen ut ur landet.

Läs mer information om export och tillfällig registrering.

För närvarande går det inte att utföra ägarbyte i vår e-tjänst på webben om du som säljare eller köpare har skyddade personuppgifter.

Däremot så går det bra att anmäla ägarbyte i vår mobila app om du som säljare eller köpare har skyddade personuppgifter. Se information under ”Anmäl ägarbyte med appen Mina fordon”.  

Du kan även använda del 2 av registreringsbeviset för att anmäla ägarbyte skriftligen. Se information under "Anmäl ägarbyte via registreringsbevis".

Vi rekommenderar dig att skicka ifylld anmälan på registreringsbeviset del 2 till oss i ett slutet kuvert.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!