Ställ av eller på ditt fordon

Vi byter från gammal till ny teknik i vägtrafikregistret. Detta medför störningar i beräkningen av fordonsskatt för bilar med malusskatt. Vi beklagar detta.

Felaktig fordonsskatteuppgift på bilar med malusskatt

Ställ av

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Då slipper du betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Tänk på att du inte kan anmäla en avställning följt av en påställning under samma dag.

Läs mer om avställning.

Ställ på

För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt. Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för fordonet.

Tänk på att du inte kan anmäla en påställning följt av en avställning under samma dag.

Läs mer om påställning.

Ställ av / ställ på ditt fordon

Av- och påställning under kvällar och helger

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla avställningar som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en anmälan sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Din avställning kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!